เลี้ยงลูกแบบคนจีน อนาคตไกล โตมามีฐานะดี

เลี้ยงลูกแบบคนจีน อนาคตไกล โตมามีฐานะดี

1. คุณพ่อคุณแม่ชาวจีนมีแผนอนาคตให้ลูก

พ่อแม่ชาวจีนมักเตรียมอนาคตให้ลูก สอนให้ลูกรู้จักความสามารถ และศักยภาพ ของตนเอง

รวมทั้งติดอาวุธทางปัญหาเสริมสร้างทักษะ ฝึกฝนวินัย และสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้กับลูก

แทนที่จะปล่อยให้ลูกทำตามความฝัน ซึ่งอาจจะเป็นจริง หรือไม่ก็ได้

ทำให้เด็กๆ ชาวจีนมีโอกาส และประสบความสำเร็จในอนาคต

เนื่องจากปลูกฝังแนวทาง และความสามารถตั้งแต่ยังเด็ก

2. คนจีนสอน ให้ลูกขยันประหยัดอดทน

คนจีนสอน ให้ลูกๆ ขยันประหยัดอดทน ไม่เกียจคร้าน จึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสื่อผืนหมอนใบได้

ชาวจีนสอนให้ลูก ได้รับรู้ถึงความยากลำบากก่อน ต้องมีความขยันอดทน

เพราะเชื่อว่า การให้ลูกลำบากก่อน จะสบายในอนาคตนั่นเอง

3. คนจีนสอนให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่

ชาวจีนถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่ ต้องตอบแทนบุญคุณ กตัญญูต่อท่าน

ซึ่งเป็นแนวคิดตามแบบปรัชญาขงจื้อ ดังนั้น ลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดี

เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ และทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ

เช่นเดียวกับพ่อแม่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน การเลี้ยงดูลูก เช่นกัน

ไม่ว่าชาติไหนถ้าเราปูพื้นฐานให้เป็นเด็กใฝ่ดี มีคุณธรรมประจำใจ

มีเป้าหมายในชีวิต ก็สามารถ ประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น

ซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันแรก ที่อบรมสั่งสอนเด็กที่เกิดมา ให้มีภูมิ

รับกับทุกสถานการณ์ที่เขาต้องเจอ ถ้าพื้นฐานครอบครัวดีเด็ก ก็จะออกมาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

ซึ่งนี่คือการสร้างความภาคภูมิใจ ในตนเองที่สำคัญ ที่สุดพ่อแม่ชาวจีน จะไม่โอ๋ หรือ ปกป้องความรู้สึก

ของลูกจนเกินพอดี เพราะเชื่อว่าลูกเรียนเก่ง ได้ถ้าตั้งใจขยันหมั่นเพียรดังนั้น ถ้าลูกสอบตกพ่อแม่ชาวจีน

จะว่ากล่าวกับเด็กพร้อม กับ กดดันให้ลูกขยัน ทำแบบฝึกหัด หรือฝึกฝนตนเองให้เก่งมากขึ้น

เคี่ยวเข็ญ ของพ่อแม่ชาวจีน ทำให้ลูกประสบความสำเร็จ

5. คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนจีนสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิดและตัดสินใจเอง

เพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากมีการแข่งขันสูง

ดังนั้นจึงต้องสอนลูกๆ ให้ช่วยเหลือตัวเองตัดสินใจเองเพื่อผลที่ออกมาดีที่สุดด้วย

ความแตกต่างในการเลี้ยงลูก ครอบครัวคนไทยกับคนจีน คนไทยเลี้ยงลูกอย่างฮ่องเต้

คนจีนเลี้ยงลูกให้เป็นฮ่องเต้ คนไทยให้กำลังใจลูก

คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ คนไทยสอนลูกจากประสบการณ์

คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง คนไทยสอนให้ลูกกตัญญู

คนจีนถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่ คนไทยสอนให้ลูกตามหาความฝัน

คนจีนเตรียมอนาคตให้ลูก เราควรนำข้อดีของการเลี้ยงลูกทั้งของคนไทยเรา

และตามแบบคนจีนมาบูรณาการเพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญที่ดี ออกสู่สังคมในอนาคต