เลี้ยงลูกแบบคนจีน อนาคตไกล โตมามีฐานะดี

เลี้ยงลูกแบบคนจีน อนาคตไกล โตมามีฐานะดี

1. สอนให้ลูกรู้จักความสามารถของตนเอง

คุณพ่อคุณแม่ชาวจีน มีแผนอนาคตให้ลูกพ่อแม่ ชาวจีน

มักเตรียมอนาคตให้ลูกสอนให้ลูกรู้จัก ความสามารถ และศักยภาพ ของตนเอง

รวมทั้งติดอาวุธทาง ปัญหาเสริมสร้างทักษะ ฝึกฝน วินัยและสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

ให้กับลูกแทนที่จะปล่อยให้ลูกทำตามความฝัน ซึ่งอาจจะเป็นจริง หรือ ไม่ก็ได้ทำให้เด็กๆ ชาวจีน

มีโอกาสและประสบความสำเร็จในอนาคตเนื่องจากปลูกฝังแนวทาง และความสามารถตั้งแต่ยังเด็ก

2. คนจีนสอน ให้ลูกขยันประหยัด อดทน

คนจีนสอน ให้ลูกๆ ขยันประหยัดอดทนไม่เกียจคร้าน จึงทำให้สร้างธุรกิจจากเสื่อผืนหมอนใบได้

ชาวจีนสอนให้ลูก ได้รับรู้ถึงความยากลำบากก่อน ต้องมีความขยันอดทน

เพราะเชื่อว่าการให้ลูกลำบากก่อนจะสบาย ในอนาคตนั่นเอง

3. คนจีนสอนให้ลูกกตัญญูต่อพ่อแม่

ชาวจีนถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่ ต้องตอบแทนบุญคุณกตัญญูต่อท่านซึ่ง

เป็นแนวคิดตาม แบบปรัชญาขงจื้อ ดังนั้น ลูกจึงมีหน้าที่ที่ต้องเป็นลูกที่ดี

เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ และทำให้พ่อแม่ภาคภูมิใจ เช่นเดียวกับพ่อแม่

ที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน การเลี้ยงดูลูก เช่นกัน ไม่ว่าชาติไหน

ถ้าเราปูพื้นฐานให้เป็นเด็กใฝ่ดี มีคุณธรรมประจำใจมีเป้าหมายในชีวิตก็สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งนั้น

ซึ่งครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่อบรมสั่งสอนเด็ก ที่เกิดมาให้มีภูมิรับ กับทุกสถานการณ์ที่เขาต้องเจอ

ถ้าพื้นฐานครอบครัวดีเด็ก ก็จะออกมาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

4. คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้

ซึ่งนี่คือการสร้างความภาคภูมิใจ ในตนเองที่สำคัญ ที่สุดพ่อแม่ชาวจีน จะไม่โอ๋ หรือ ปกป้องความรู้สึก

ของลูกจนเกินพอดี เพราะเชื่อว่าลูกเรียนเก่ง ได้ถ้าตั้งใจขยันหมั่นเพียรดังนั้น ถ้าลูกสอบตกพ่อแม่ชาวจีน

จะว่ากล่าวกับเด็กพร้อม กับ กดดันให้ลูกขยัน ทำแบบฝึกหัด หรือฝึกฝนตนเองให้เก่งมากขึ้น

เคี่ยวเข็ญ ของพ่อแม่ชาวจีน ทำให้ลูกประสบความสำเร็จ

5. คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง

คนจีนสอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเอง ให้คิดและตัดสินใจเอง

เพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากมีการแข่งขันสูง

ดังนั้นจึงต้องสอนลูกๆ ให้ช่วยเหลือตัวเองตัดสินใจเองเพื่อผลที่ออกมาดีที่สุดด้วย

ความแตกต่างในการเลี้ยงลูก ครอบครัวคนไทยกับคนจีนคนไทยเลี้ยงลูกอย่างฮ่องเต้

คนจีนเลี้ยงลูกให้เป็นฮ่องเต้คนไทยให้กำลังใจลูก

คนจีนสอนให้ลูกไม่ยอมแพ้ คนไทยสอนลูกจากประสบการณ์

คนจีนสอนให้ลูกคิดด้วยตัวเอง คนไทยสอนให้ลูกกตัญญู

คนจีนถือว่าลูกเป็นหนี้ชีวิตพ่อแม่ คนไทยสอนให้ลูกตามหาความฝัน

คนจีนเตรียมอนาคตให้ลูกเราควรนำข้อดีของการเลี้ยงลูกทั้งของคนไทยเรา

และตามแบบคนจีนมาบูรณาการ เพื่อให้ลูกเป็นผู้ใหญที่ดี ออกสู่สังคมในอนาคต