เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ให้ทุกข์ใจในภายหลัง เพราะลูกเป็นตัวปัญหา

เลี้ยงลูกอย่างไร ไม่ให้ทุกข์ใจในภายหลัง เพราะลูกเป็นตัวปัญหา

พ่อแม่ทุกคนต่างต้องการให้ลูกๆ ของตนเติบโตเป็นคนดี มีความสุข มีคุณธรรม

แล้วเราจะเลี้ยงดูเด็กให้เป็นอย่างที่คาดหวังได้อย่างไร ความจริงแล้ววิธีการเลี้ยงลูกที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องอาศัยการอบรมในคอร์สที่แพง

หรือหนังสือวิชาการอะไรมากมาย เราสามารถเรียนรู้ได้จากการถ่ายทอดความรู้ของผู้ที่มีประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญในการทำงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวช จิตแพทย์ที่มีชื่อเสียงของอเมริกา

และเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการการแพทย์แห่งรัฐนิวยอร์ก

ได้เขียนบทความที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูก เรื่องโศกนาฏกรรมเงียบ

โดยในบทความได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านที่เป็นผู้ปกครองของเด็ก

ในการนำไปเป็นแนวทางเลี้ยงดูลูกหลาน เพื่อไม่ให้ต้องมานั่งทุกข์ใจกับพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลังไว้ ดังนี้

กำหนด จำกัดขอบเขตการกระทำของลูกหลาน และจำไว้ว่าคุณเป็นกัปตันเรือ ลูกของคุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้น

เมื่อรู้ว่าคุณสามารถควบคุมหางเสือหรือทิศทางของเรือได้ ดูแลให้ลูกหลานมีวิถีการดำเนินชีวิตที่สมดุล

ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งที่จำเป็นต่อเด็ก ไม่ใช่แค่สิ่งที่พวกเขาต้องการ อย่ากลัวที่จะพูดว่า “ไม่” กับลูก หลาน

ถ้าสิ่งที่พวกเขาต้องการไม่ใช่สิ่งที่จำเป็น ดูแลให้ลูกหลานได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

และจำกัดการรับประทานอาหารขยะ ดูแลให้ลูกหลานใช้เวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวัน

ในการทำกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เช่น การปั่นจักรยาน การเดิน การดูนก/แมลง ฯลฯ

พยายามให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุขกับการรับประทานอาหารมื้อเย็นร่วมกันทุกวัน

โดยไม่ต้องใช้สมาร์ทโฟนหรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทำให้ไม่มีสมาธิ ซึ่งจะช่วยให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า

ชักชวนลูกหลานเล่นเกมกระดานร่วมกันภายในครอบครัวหรือถ้าเด็กยังเล็กมากสำหรับเกมกระดานก็ให้เล่นกับเด็ก

ฝึกให้ลูกหลานของคุณมีส่วนร่วมในการทำงานบ้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับวัย

(พับเสื้อผ้า แขวนเสื้อผ้า จัดเตรียมอาหาร จัดโต๊ะ ให้อาหารสุนัข ฯลฯ)

ฝึกลูกหลานเข้านอนตรงเวลาจนเป็นกิจวัตร เพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆ ได้นอนหลับอย่างเพียงพอ

การกำหนดตารางเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นสำหรับเด็กในวัยเรียน

สอนลูกหลานให้มีความรับผิดชอบและพึ่งพาตนเอง อย่าปกป้องพวกเด็กๆ มากเกินไปจากความผิดหวัง

ความไม่พอใจ ความเสียใจ หรือความผิดพลาดทั้งหมด เพราะความผิดพลาดจะช่วยให้พวกเขามีความยืดหยุ่น

และเรียนรู้ที่จะเอาชนะความท้าทายในชีวิตของตนเอง อย่าถือเป้ หรือสัมภาระต่างๆ ให้ลูกหลาน

อย่าทำการบ้านให้ หากเด็กลืมทำ อย่าปอกกล้วย หรือปอกส้ม หากเด็กสามารถทำเองได้ (4-5 ปี)

นั่นคือแทนที่จะให้ปลากับเด็กควรสอนให้เด็กจับปลาด้วยตัวเอง

สอนลูกหลานให้รู้จักรอคอย และสอนให้พวกเขาอดทนรอไม่คว้าสิ่งที่ล่อใจอยู่ตรงหน้า

เพื่อต่อไปสิ่งนั้นๆ จะให้ผลลัพธ์กลับมาที่มีค่ามากยิ่งขึ้น

ให้ลูกหลานได้มีโอกาสพบกับ “ความเบื่อ” เนื่องจากความเบื่อเป็นช่วงเวลาที่ช่วยให้มีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้น

พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องรู้สึกว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการต้องทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนานอยู่เสมอ

อย่าใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการกับความเบื่อหน่ายของลูกหลาน

และไม่ควรใช้เทคโนโลยีเป็นอันดับแรกในการแก้ไขความรู้สึกเฉื่อยชา รู้สึกเบื่อ ของเด็ก

หลีกเลี่ยงการใช้เทคโนโลยีระหว่างมื้ออาหาร ในรถยนต์ ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ใช้ช่วงเวลาต่างๆ เหล่านี้

เป็นโอกาสในการเข้าสังคม โดยการฝึกสมองให้รู้วิธีการทำงานเมื่ออยู่ในโหมด “เบื่อ”

ช่วยให้ลูกหลานสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้เบื่อ เมื่อเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย

มีอารมณ์ร่วมกับลูกหลาน และสอนทักษะการควบคุมตนเองและทักษะทางสังคม ดังนี้

ปิดโทรศัพท์ในเวลากลางคืน เมื่อลูกหลานต้องเข้านอนเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการนอนจากการใช้โทรศัพท์ในกิจกรรมต่างๆ

เช่น การส่งข้อความ การเล่นเกม การท่องเว็บ ฯลฯ

ทำตัวเป็นผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอนทางด้านการควบคุมอารมณ์สำหรับลูกหลานของคุณ

โดยสอนเด็กให้รู้จักและจัดการกับความผิดหวัง คับข้องใจและความโกรธของตนเอง

สอนให้ลูกหลานรู้จักทักทาย รู้จักผลัดกันเล่น รู้จักแบ่งปัน กล่าวขอบคุณและขอโทษคนอื่น

ยอมรับความผิดพลาดของตนเอง (โดยไม่บังคับเด็ก) โดยพ่อแม่ต้องทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของค่านิยมทั้งหมดที่ตนปลูกฝังให้กับเด็ก

เชื่อมต่อทางอารมณ์กับลูกหลาน โดยการยิ้ม กอด จูบ จี้ อ่านหนังสือ เต้นรำ กระโดด เล่นหรือคลานไปกับเด็ก

การปรับวิธีการเลี้ยงดูลูกหลานให้สอดคล้องกับคำแนะนำดังกล่าว อาจช่วยให้คุณได้ลูกหลานที่มีสุขภาพกาย

สุขภาพจิตที่ดี และวันนี้ยังไม่สายเกินไปหากคุณเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงดูพวกเขาเสียใหม่

ก่อนที่พวกเขาจะเติบโตมาพร้อมกับปัญหาทางอารมณ์และพฤติกรรมต่างๆ ตามมา และเป็นเหตุให้คุณต้องทุกข์ใจในภายหลัง