เอ็นดูเขา เอ็นเราขาด  5 สถานการณ์ที่เราไม่ควรยื่นมือเข้าช่วยเหลือ

เอ็นดูเขา เอ็นเราขาด 5 สถานการณ์ที่เราไม่ควรยื่นมือเข้าช่วยเหลือ

การเมตตากรุณากับเพื่อนมนุษย์เป็นเรื่องที่ดี แต่ในบางกรณีนั้น แนวคิดนี้อาจจะไม่ได้ผล

อาจกลายเป็นทำคุณบูชาโทษแทน โดยเฉพาะเรื่องเงินๆ ทองๆ

เรื่องนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญมากที่สุด ควรต้องพิจารณาให้ดี ให้ถี่ถ้วน

ว่าควรช่วยเหลือหรือไม่ หากเราช่วยไปจะมีผลกระทบกับเราภายหลังไหม

บางคนเราช่วยเหลือไป ยังพูดว่าเราไม่ได้ช่วย ทั้งที่เราช่วยแบบฟรีแท้ๆ

แบบไม่ต้องคืนเงิน บางคนขอยืมเงินเรา เราก็ควรคิด หากยืมแล้วเขาจะมีกำลังใช้คืนไหม

ส่วนมากก็ “ตอนยืม คนยืมนี่แทบกราบเท้า ตอนคืน คนให้ยืมแทบกราบเท้าคนมายืม”

ขอเตือน อย่าริอาจใจดีกับใครเรื่องเงินๆ ทองๆ เพราะสุดท้ายคนที่ทุกข์ใจก็คือตัวเราเอง

หรือหนักไปถึงครอบครัวเราก็เป็นได้ อย่าช่วยคนไม่รู้จักบุญคุณ

คนไม่รู้จักบุญคุณ ช่วยไปก็เปล่าประโยชน์ หากเคยช่วยครั้งที่ 1 แล้ว

เขาไม่เคยสำนึกบุญคุณเรา ก็อย่าใจดีช่วยเขาอีกเป็นครั้งที่ 2 อย่าใจดีผิดคน

บางคนที่เราเคยช่วยเหลือ เมื่อเขาได้ดี เขาอาจไม่รู้จักเราด้วยซ้ำ ไม่เคยเหลียวตามองเราด้วยซ้ำ

ชีวิตคนเรามีขึ้นก็ต้องมีลง หากเขาตกต่ำมาอีกรอบ เราอย่าไปช่วยเหลือเขาอีกเป็นเด็ดขาด หัดใจร้ายสะบ้าง

1. อย่าช่วยคน ไร้ความพยายาม

เจอคนไร้ความพยายาม ต้องคอยให้เราช่วยเหลือตลอดคงไม่ไหว

เพราะมันไม่มีคุณค่า เราจะเหนื่อยช่วยมากๆ อาจเข้าตัว สุดท้ายเจ็บเอง

2. อย่าช่วยทำเรื่องไม่ดี

อย่ารักจนช่วยเหลือใครในเรื่องไม่ดี เรื่องผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม ผิดหลัก ผิดมนุษยธรรม ฯลฯ

ถ้าเรารักดีก็อย่ายื่นมือไปช่วย เพราะคนแบบนี้ส่วนมากจะโยนความผิดมาให้คุณ

3. อย่าช่วยในเรื่องที่เราก็เอาตัวเองไม่รอด

การอาสาช่วยเหลือคนอื่นเป็นเรื่องดี แต่บางเรื่องถ้าเรายังเอาตัวเองไม่รอด

ก็อย่าไปรับปาก จะกลายเป็นเป็นว่ากอดคอกันจมน้ำ เราอาจจะต าย เขาอาจจะรอด เมื่อเขารอดเขาอาจไม่แลเราเลยก็ได้

4. อย่าไปช่วยเพื่อนเรื่องทะเลาะกับแฟน

ตอนเพื่อนมีปัญหากับแฟน เราควรแค่รับฟัง ถึงเพื่อนจะด่าว่าแฟนเขาอย่างไร

เราไม่ควรยุยง หรือด่าว่าแฟนของเพื่อนไปด้วย ควรแค่ปลอบ

และเรียกสติในทางที่ดี หากเราเข้าข้างเพื่อนเรา

หรือช่วยเหลือเพื่อนเรามากเกินไป เมื่อเขาคืนดีกัน สุดท้ายเราจะกลายเป็นหมา

5. อย่าช่วยคนที่เห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัว

คนที่เห็นแต่ความดีของตนเอง ไม่เคยเห็นความดีของผู้อื่น

เมื่อทำผิดมักจะโทษผู้อื่น ต่อให้เราทำดีด้วยแค่ไหน เขาก็โทษว่าเราทำผิดอยู่ดี

คนกลุ่มนี้จะจัดอยู่กลุ่มพวกคนเห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัว คิดแต่ว่าตัวเองคือจุดศูนย์กลางโลก

โยนความผิดเก่ง โยนความผิดทั้งที่เราไม่ได้ทำ เราไม่รู้เรื่อง

แล้วมโนไปว่า เขาทำดีทำถูกแล้ว คนแบบนี้ให้ถอยห่างให้ไกล คบไปเปลืองตัว