โยมไม่ต้อง บริจาคเงินให้วัด เอาเงินไปดูแลพ่อแม่ได้บุญมากกว่า

โยมไม่ต้อง

โยมไม่ต้อง บริจาคเงินให้วัด เอาเงินไปดูแลพ่อแม่ได้บุญมากกว่า

“โยมไม่ต้องมาบริจาคเงินให้วัด เอาเงินไปดูแลพ่อแม่ได้บุญมากกว่า” คำสอน หลวงปู่ทุย แห่งวัดป่าดานวิเวก วัดแห่งนี้ไม่รับบริจาค

หากจะเอ่ยถึงสำนักวัดป่าที่ยังรักษาข้อวัตร และปฏิปทา ธรรมเนียมของพระป่าที่เข้มข้นที่สุดในยุคนี้ ต้องกล่าวถึง สำนัก “วัดป่าดานวิเวก (วัดดงศรีชมภู)” อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ

เนื่องจากเป็นวัดที่คงปฏิปทาสายพระป่า ที่หาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน โดยมี หลวงปู่ปรีดา (ทุย) ฉนฺทกโร เป็นผู้อบรมสั่งสอน

ถึงแม้หลวงปู่ทุยจะดุในแง่เจ้าระเบียบ และรักษาข้อวัตร – ปฏิปทาอย่างเข้มงวดกวดขัน แต่ก็มีพระ – เณร พากันหลั่งไหลเข้ามาจำพรรษา เพื่อศึกษากับท่านมากขึ้น

เพราะสิ่งที่ท่านสอนสั่งนั้นมุ่งอรรถธรรมจริง เช่นนั้นลูกศิษย์ หมู่พระเณรในวัดนี้ จึงมีแต่พระปฏิบัติกันจริงจัง ทำให้พระที่ไม่มุ่งมั่น พระที่ไม่ชอบข้อวัตร ไม่ชอบภาวนา แบบนี้จะอยู่ไม่ได้

เพราะไม่ยินดี ก็จะไม่อยากมาอยู่ จนเป็นที่กล่าวขวัญกันว่า “ถ้าอยากรู้ข้อวัตรสมัยยุคหลวงปู่มั่น ว่าท่านพาลูกศิษย์ดำเนินอย่างไร ให้ไปดูสำนักวัด หลวงปู่ปรีดา (ทุย)”

สำหรับวัดป่าดานวิเวก ไม่มีสิ่งก่อสร้างใดนอกจากศาลาใหญ่หลังหนึ่ง และกุฏิที่อยู่ห่างกันไปเท่าที่จำเป็น อาสนะของพระ สูงกว่าพื้นดินเพียงคืบเดียว

หลวงปู่ทุยท่านมีปฏิปทาว่า จะไม่สร้างวัตถุถาวรใดเกินความจำเป็น มุ่งปลูกป่าอย่างเดียว หากจะใช้ลำไม้ได้ ก็กรณีที่ต้นไม้นั้นล้มหรือต า ยเอง

วัดจะไม่ใช้ไฟฟ้าและระบบน้ำประปา โดยสั่งห้ามไว้ไม่ให้มีการต่อไฟฟ้าเข้ามาในวัดอย่างเด็ดขาด ส่วนน้ำนั้น พระ – เณร จะช่วยกันไปตักจากบ่อบาดาลมาใส่โอ่งใส่ตุ่มไว้ใช้

เมื่อไม่มีไฟฟ้าและประปา จึงไม่จำเป็นเลยที่ญาติโยมจะต้องมาบริจาคเงินเข้าวัด ดังนั้น สำนักนี้ท่านไม่มีบอกบุญ ไม่มีเรี่ยไร ไม่มีการชวนบริจาค ไม่มีชำระหนี้สงฆ์อะไรทั้งสิ้น

ไม่ขอ ไม่ตั้งตู้ให้ญาติโยมหยอดเหรียญทำบุญประจำวันเกิดเพื่อหาเงินเข้าวัด ไม่จัดงานหาเงินหาปัจจัยเข้าวัด

หลวงปู่ทุยเคยกล่าวไว้ว่า

“โยมไม่ต้องมาบริจาคเงินให้วัด โยมเอาเงินไปดูแลพ่อแม่ได้บุญมากกว่าเอามาให้วัด เรื่องเงินน่ะไม่สำคัญ ฆราวาสมีศีล 5 เท่านั้นพอ

โยมอย่าเอาไฟฟ้าเข้าวัด เพราะจะทำให้พระต้องมีค่าใช้จ่าย พระไม่มีรายได้ อยู่โดยไม่มีไฟฟ้าดีกว่า โยมมาที่วัดขออย่าอึกทึกเสียงดัง มาอยู่วัดให้ทำสมาธิฝึกจิต ได้บุญกว่ามานั่งกราบพระนะ”

ที่มา เพจ บูชา หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม