โรคทางกาย เกิดขึ้นเพราะจิตมีพิรุธ ถ้ามีจิตถูกต้องแล้ว โรคทางกายยากที่จะเกิด

โรคทางจิตทั้งนั้น จะดูคล้ายๆ กับว่าเป็นเรื่องโรคทางจิตไปเสียหมด แล้วมันก็ต้องพูดอย่างนั้น มันไม่มีทางพูดอย่างอื่นหรอก

เพราะโรคทางกาย มันรู้ได้ทางจิต โรคทางกายเกิดขึ้นมันเจ็บป่วยที่จิต เพราะนั้นก็เป็นโรคที่เนื่องอยู่กับจิตน่ะ แต่ว่ามันยังมีความลับอะไรอีกอย่างหนึ่งว่า

ไอ้โรคทางกายนี่ มันขึ้นอยู่กับจิต หรือว่าโรคอะไรก็ตามใจ มันขึ้นอยู่กับจิต มันใน 2 ความหมาย ทว่าไม่มีจิต ก็ไม่รู้สึกต่อโรคนี้อย่างหนึ่ง

เพราะนั้นไอ้โรคมันรู้สึกขึ้นมาเพราะมีจิต เพราะนั้นจึงต้องเป็นโรคที่เนื่องจากจิต แต่ว่าที่ควรจะเห็นมากไปกว่านั้นอีกนั่นก็คือว่า

ถ้าคนเรามีจิตดีนะ มันแทบจะไม่มีโรคทางกาย นี้ทุกคนคงไม่เชื่อ แต่อาตมายิ่งมองทุกวันแล้วก็ยิ่งเชื่อ ถ้ามีจิตถูกต้องแล้ว โรคทางกายยากที่จะเกิด

ให้มีสภาพจิตที่ถูกต้อง โรคทางกายยากที่จะเกิด ไอ้โรคที่มันเนื่องกับระบบประสาท หรือจิตอยู่มากๆ นั้นเห็นชัดนะ เรามีสภาพจิตไม่ดีนี่

ในไม่กี่เดือนนี่เราจะเป็นโรคกระเพาะพิรุธชำรุดนี่ เราจะเป็นโรคความดันสูง เป็นโรคนอนไม่หลับ ได้โอกาสหนึ่งก็เป็นโรคอัมพาต อย่างนี้เป็นต้น

เหล่านี้เป็นโรคทางกายทั้งนั้น แต่มูลรากแท้จริงมาจากโรคทางจิต คือมีจิตผิดสภาพปกติ หยุด หยุดไม่ได้ หยุดพักไม่ได้ มีความทรมานในทางจิต

โดยไม่รู้สึกตัวอยู่ เราจึงเป็นโรคชนิด ที่ว่าโรคทางกายนี่เสียตั้ง 50 เปอร์เซ็นต์แล้ว โรคความดันสูง โรคกระเพาะไม่เป็นไปตามธรรมชาติ

กระทั่งโรคประสาท กระทั่งโรควิกลจริต ทีนี้ไอ้โรคที่เรียกว่า A c c i d e n t แท้ๆ อุบัติเหตุแท้ๆ เช่นว่า ทำมีดบาดมือ ทำปืนลั่นใส่ตัวเองอย่างนี้

มันก็มาจากจิตที่ไม่ปกติ หรือว่าเราไปเดินให้รถยนต์ทับอย่างนี้ ก็เพราะความโง่ของเรา โดยวิธีไหนก็ตามนี่ มันมีมูลมาจากการที่จิตมันไม่ถูกต้อง

เราเดินหกล้มนี่มันก็เพราะว่า สภาพจิตมันไม่ถูกต้อง เราจึงหกล้ม หรือเรากินอยู่ไม่ถูกเรื่อง ก็เพราะว่าสภาพจิตของมันไม่ฉลาดไม่ถูกต้อง

เดี๋ยวมันก็จะหมดเข้าไปอีกตั้ง 50 เปอร์เซ็นต์อีกน่ะ ทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ มันจะต้องตั้งต้นที่ความผิดพลาดของสิ่งที่เรียกว่าจิต

โรคทางกายล้วนๆ ยากที่จะเกิดได้โดยไม่มีส่วนทางจิต เพราะว่าเมื่อสภาพทางจิตมันผิดปกติ ไอ้สภาพโลหิต การไหลเวียนของโลหิตก็ผิดสภาพปกติ

เดี่ยวมันก็เป็นโรคนั้นโรคนี้ เพราะว่าโลหิตมันผิดสภาพปกติ แม้แต่เป็นเรื่องแผลผุพองก็ยังได้ ดูให้ดีว่าข้อที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า

ทุกอย่างมันเนื่องมาจากจิตนี่มันมีความจริงอยู่มากทีเดียว นี่พระพุทธเจ้าเป็นแพทย์ทางจิต ท่านพูดอย่างนี้อย่าเพิ่งหาว่าท่านเอาเปรียบ

ควรจะมองดูว่าท่านพูดโดยความจริง หรือโดยข้อเท็จจริง ว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามอำนาจของจิต สังขารทั้งปวง ธรรมทั้งปวง

เป็นไปตามอำนาจของสิ่งสิ่งเดียวคือจิต บางอย่างเห็นง่ายมาก แต่บางอย่างมันลึกเหลือเกินมองไม่ค่อยเห็น แล้วคนก็ไม่ค่อยจะเชื่อ

ทีนี้ก็ไปมีความคิดเป็นโรคทางวิญญาณขึ้นมา คือไม่เชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ไปคิดเอาเองว่า โอ้ย มันไม่ใช่จิตมันเป็นวัตถุ

แก้ไขที่วัตถุให้ถูกต้อง ก็เลยมุ่งมั่นแต่จะแก้ไขแต่ทางวัตถุ ให้สบายถูกต้องนี่ไอ้ M a t e r i a l i s m มันก็เกิดขึ้นมาสูงสุดเป็นไอ้ลัทธิ

ไอ้ D i a l e c t i c s M a t e r i a l i s m มีเหตุผลที่จะแสดงทุกอย่างทุกทางว่า

ทุกอย่างเป็นเรื่องวัตถุล้วนๆ เป็นเรื่องของกายล้วนๆ ไม่เกี่ยวกับจิต ก็ได้เป็นเรื่องคอมมิวนิสต์ทางวิญญาณ

แม้ว่าเนื้อทางตัวไม่เป็นคอมมิวนิสต์ แต่เป็นคอมมิวนิสต์เต็มที่ในทางวิญญาณ เพราะมองเห็นแต่ว่าอะไรๆ มันเนื่องอยู่ที่วัตถุหรือร่างกาย