ใช้ชีวิตด้วยรอยยิ้ม จุดเริ่มต้นของความสุข

ใช้ชีวิตด้วยรอยยิ้ม

ใช้ชีวิตด้วยรอยยิ้ม จุดเริ่มต้นของความสุข

คนที่ใช้ชีวิตด้วย “รอยยิ้ม” คือ คนที่มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ

ใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ เพราะคนคนนั้นเหมือนมี “พลังบวก” ตลอดเวลา

เราเห็นแล้วก็มักจะมีความสุขด้วยเสมอ และเวลามีปัญหาอะไร อย่าเพิ่งคิดให้ตัวเองกลุ้ม

เมื่อใจกลัดกลุ้ม จะไม่มีแรงไปแก้ปัญหา มีเรื่องราวอะไรขึ้นมา จงแก้ไขใจให้คลายทุกข์ก่อน

ใจที่ดี คือ องค์ประกอบแรกในการแก้ปัญหาทั้งหลาย

ถ้ามีเครื่องมืออุปกรณ์ครบ แต่ใจเสียหาย จะทำให้ปัญหาใหญ่ขึ้น

จงมองโลกในแง่ดีไว้ก่อน จะคลายความกลุ้มใจ ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงมีทางออกเสมอ

เดิมทีเวลาเกิดมา เราไม่ได้เอาอะไรมาเลย

เมื่อสูญเสียอะไรไปบ้าง จงอย่าเห็นเป็นเรื่องใหญ่

เมื่อยามใกล้ตา ย ขาและแขนทั้งสองข้างยังบังคับบัญชาไม่ได้

ฉะนั้น ถ้าควบคุมบงการอะไรไม่ได้ จงอย่ากลุ้มให้มาก เรามีโอกาสได้สัมผัสสายลมแสงแดดก็ดีแล้ว จะไปเอาอะไรให้มาก

จงทำจิตให้ผ่องใส แล้วทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด นี่คือเคล็ดลับของการแก้ปัญหาใหญ่

ใจคิดอย่างไร.. ก็พูดออกมาอย่างนั้น

ใจคิดไม่ดี.. คำพูดที่ออกมา จึงไม่ดี

หาก ใจคิดแต่สิ่งที่ดี ๆ จะส่งผลออกมาที่คำพูด ที่การกระทำ และชีวิต..

ที่มา เรื่องดี ๆ มีข้อคิด