ใช้เวลาอยู่กับลูกให้คุ้มค่ามากที่สุด เพราะคุณมีเวลาอยู่กับลูก แค่10 ปีแรกเท่านั้นเอง

ใช้เวลาอยู่กับลูกให้คุ้มค่ามากที่สุด เพราะคุณมีเวลาอยู่กับลูก แค่10 ปีแรกเท่านั้นเอง

พ่อแม่จะมีเวลาอยู่กับเขามากที่สุด ก็เพียงระยะ 10 ปีแรกเท่านั้นเอง พอหลังจากนั้น เวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันจะเริ่มลดลง

ซึ่งในปีแรกนั้น เราจะได้อุ้มลูกนอน 6 เดือน แรกแล้ว พอจากนั้นลูกจะนอนได้เอง

เวลาในการอุ้มลูก ก็มีแค่ 1 ปี เท่านั้น เพราะว่าหลังจากนั้น “เขาก็เดินได้เอง”

เราก็มีเวลาในกอดเล่นกับลูกได้เพียง 2 ปี เท่านั้น พอหลังจากนั้น “เขาก็ไม่ยอม ให้กอดนานๆ ”

แล้วเราก็จะมีเวลาพูดให้ลูกฟังเพียงแค่ 3 ปีแรกเท่านั้น เพราะหลังจากนั้น เขาจะเริ่มไม่ฟังเราแล้ว

เรามีเวลาอยู่กับลูกตลอดเพียง 10 ปี เท่านั้นเอง เพราะหลังจากนั้นเขาจะไม่ยอมอยู่บ้านกับเราแล้ว

และอยากจะอยู่กับเพื่อนมากกว่าเรา ก็จะดูแลลูกได้อย่างดีที่สุด ก็เพียง 15 ปี แรกเท่านั้นเอง

เพราะหลังจากนั้น เขาก็ไม่อยากให้เราดูแล เขาเองก็มีชีวิตของเขา

และบางคนก็สามารถดูแลตัวเองได้แล้ว ไม่อยากจะเป็นภาระของใคร

ลูกเองเขาก็ต้องการจะมีใช้ชีวิตของเขา มีแบบแผนชีวิตของตัวเอง

หลังจากนั้นเราอาจจะไม่ได้เจอลูกเลย เวลาอาจจะไม่ตรงกันแล้ว

เวลาของใครสักคน ก็หมดลงเหมือนกัน ในวันที่ลูกยังอยู่

กับเราก็ควรจะใช้เวลาอยู่กับลูกค้าให้คุ้ม พอเขาโตแล้วเขา มีครอบครัว

มีภาระหน้าที่ มีเป้าหมาย มีความฝันเป็นของตัวเอง เขาเริ่มทำงาน และเริ่มมีเวลาน้อยลงแล้ว

วันนั้นมันมาถึงแน่นอนก็อย่า ได้ยึดติดอะไร เพราะนั่นมันชีวิตเขา

คุณเองก็มีชีวิตของคุณ ไม่ควรจะวางความคาดหวังอะไรไว้กับลูก เพราะถ้าคุณรักลูก

คุณจะไม่เอาภาระ เอาความคาดหวังอะไร ของตัวเองไป ให้เขาแบก

ในช่วงเวลาตั้งแต่แรกเกิด ไปจนถึง 15 ปี เรายังอยู่กับเขาได้เต็มที่ก็จงรักษา ช่วงเวลานั้นไว้ให้ดี