(ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ) ข้อคิดเหล่านี้ จงจำไว้เตือนใจตัวเองเสมอ

(ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ) ข้อคิดเหล่านี้ จงจำไว้เตือนใจตัวเองเสมอ

1. เมื่อต้องเจอคนที่ใช่ แต่ว่าเขามีคู่รักอยู่แล้ว

บอกกับตัวเองว่า มันคือประจักษ์พยานว่า ไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจปรารถนา

2. เมื่อต้องเจอ คนกลิ้ง กะล่อน

บอกกับตัวเองว่า มันอุทาหรณ์ของชีวิต ที่ไม่เอาเป็นแบบอย่าง

3. เมื่อต้องเจองานหนัก

บอกกับตัวเองว่า มันเป็นโอกาสในการเตรียมพร้อม เพื่อเป็นมืออาชีพในอนาคต

4. เมื่อต้องเจอความทุกข์หนัก

บอกกับตัวเองว่า มันเป็นแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้เรา มีทักษะในการใช้ชีวิตมากขึ้น

5. เมื่อต้องเจอนายจอมละเมียด

บอกกับตัวเองว่า มันเป็นการฝึกตัวเองให้สมบูรณ์แบบมากขึ้น

6. เมื่อต้องเจอปัญหาซับซ้อน ที่คิดไม่ออก

ให้บอกตัวเอง มันคือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ สร้างปัญญาได้ดี ได้ฝึกตัวเองมากขึ้น

7. เมื่อต้องเจอคำตำหนิ นินทา

บอกกับตัวเองว่า มันคือการชี้ ขุมทรัพย์ ที่เราจะได้พบมัน

8. เมื่อต้องเจอคนเลว

ให้บอกกับตัวเองว่า มันเป็นตัวอย่างชีวิต ที่ไม่ควรทำแบบนั้น

9. เมื่อต้องเจอความผิดหวังซ้ำๆ

บอกกับตัวเองว่า มันคือวิธีที่ธรรมชาติ ที่สร้างภูมิคุ้มกันให้เรา

10. เมื่อต้องเจอแฟนทิ้ง

บอกกับตัวเองว่า มันเป็นอนิจจังที่ทุกๆ ชีวิต มีโอกาสที่จะพบพานเสมอนะ

11. เมื่อต้องเจออุบัติเหตุ

ให้บอกตัวเองว่า มันคือคำเตือนว่าจงอย่าประมาทอีกครั้งนะ

12. เมื่อต้องเจอศัตรูกลั่นแกล้ง

ให้บอกตัวเองว่า มันคือบททดสอบ เพราะมารไม่มี บารมีไม่เกิด

13. เมื่อต้องเจอคำนินทาจากใครต่อใคร

บอกกับตัวเองว่า นี่คือการสะท้อนให้เห็นว่า เราเป็นคนที่มีความหมาย

14. เมื่อต้องเจอความป่วยไข้

บอกกับตัวเองว่า มันคือการเตือนให้เห็นว่าคุณค่าของสุขภาพที่ดี มันสำคัญแค่ไหน

15. เมื่อต้องเจอความพลัดพรากจากกัน

ให้บอกกับตัวเองว่า มันเป็นบทเรียน ที่เราต้องยืนหยัดอยู่ให้ได้ด้วยตนเอง

16. เมื่อต้องเจอความจน

บอกกับตัวเองเสมอว่า มันเป็นวิธีที่ธรรมชาติเปิดโอกาสให้เราได้สู้ชีวิตต่อ

17. เมื่อต้องเจอลูกหัวดื้อ

ให้บอกกับตัวเองว่า มันเป็นโอกาสทองในการพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ในตัวเรา

18. เมื่อต้องเจอภาวะหลุดจากอำนาจ

ให้บอกกับตัวเองว่า มันเป็นความอนัตตาของชีวิต

19. เมื่อไหร่ที่เจอวิกฤต

บอกกับตัวเองเสมอว่า มันคือบทพิสูจน์สัจธรรม ในวิกฤตนั้น ย่อมมีโอกาสเสมอ

20. เมื่อต้องเจอการจากลาตลอดกาล

ให้บอกกับตัวเองว่า มันคือฉากสุดท้ายของชีวิต ที่มีความสมบูรณ์มากขึ้นไงล่ะ