ในแต่ละปีจงทำชีวิตให้ดีขึ้น เพราะในแต่ละวัน ชีวิตเรานั้นกำลังสั้นลง

ในแต่ละปีจงทำชีวิตให้ดีขึ้น เพราะในแต่ละวัน ชีวิตเรานั้นกำลังสั้นลง

1. การแก้กรรม ที่ดีที่สุดนั่นคือ การแก้ไข ความคิด คำพูด

และการกระทำของเราก่อนเลย ก่อนที่จะไปแก้ไขอย่างอื่น

ตอนนี้ถ้าคุณกำลังล้มเหลวในชีวิตมันไม่ใช่ เพราะคุณโชคไม่ดี

แต่เป็นเพราะ มีบางอย่างที่คุณควรทำ คุณกลับไม่ทำ

และมีบางอย่างที่คุณไม่ควรทำ แต่คุณกลับทำ ลองคิดทบทวนดูให้ดีๆ

2. การฝึกจิตใจ อาจจะไม่ได้ทำให้เราพ้นทุกข์ตลอดกาล แต่มันจะทำให้เรานั้น เป็นทุกข์นานน้อยลง

3. การอยู่กับปัจจุบัน ไม่ใช่การหยุดทำในเรื่องที่สำคัญ แต่มันคือการหยุดทุกข์ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญ

4. ความคิดด้านลบ จะส่งผลไม่ดีต่อเราก่อนที่จะไปส่งผลต่อคนอื่นเสมอ

5. ความคิดด้านบวก จะให้พรแก่เรา ก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอ เช่นกัน

6. จำเอาไว้ว่า ความทุกข์ และความลำบากทั้งหมดทั้งมวล

ไม่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา เพื่อมอบ คำสาป แต่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพื่อมอบคำสอน

7. โปรดสังเกตดูให้ดีๆ ว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ บ่อยที่สุดในแต่ละวัน ไม่ใช่พฤติกรรมของคนอื่น แต่คือ ความคิด ของเราเอง

8. การวิจารณ์คนอื่น ในทุกวันใจก็จะต่ำลงทุกวัน วิจัยตัวเองทุกวันใจจะสูงขึ้นทุกวัน

9. ถ้ารู้แบบนี้แล้วดังนั้นในแต่ละปีจงทำชีวิตให้ดีขึ้น เพราะในแต่ละวันชีวิตเรานั้นกำลังสั้นลง

10. ยิ่งอายุเรามากขึ้นในแต่ละวัน ชีวิตของเรายิ่งต้องพบผู้คนมากมาย

เหตุการณ์หลายอย่างกว่าที่เราจะเติบโตและเข้าใจกับเรื่องราวต่างๆ ได้นั้น

บางครั้งเราก็ต้องผ่านเรื่องราวที่แสนยาก ลำบากกลายเป็นความเหนื่อย

กลายเป็นความท้อ ทำให้เรารู้สึกอยาก จะถอดใจแต่ถ้าเราลองเรียนรู้ และเก็บเกี่ยวอะไรหลายๆ อย่างจากเรื่องราวต่างๆ

ในวันที่ผ่านมาจะไม่มีสักหยดน้ำตาที่ไหลไปอย่างไร้ค่า ลองเปิดหัวใจของเราให้กว้างอยู่เสมอ

แม้แต่เรื่องเศร้าโศกก็ยังมีบทเรียนให้เราได้เรียนรู้ไม่มีอะไรจะอยู่กับเราตลอดไป เมื่อเกิดขึ้นได้ ก็ดับได้ตามกาลเวลา

พอถึงจุดๆ หนึ่งเรื่องใหม่ ปัญหาใหม่ก็จะเข้ามาแทนที่

วันนี้ทุกข์หนักหนารอก่อน รอใจให้เข้มแข็ง รอเวลาบรรเทาอาการเจ็บ รอสติให้มีมากพอ

เมื่อมีสติแล้วจะเห็นทางแก้ไขของปัญหาเอง ทุกๆอย่างมีทางออกเสมอ เพียงแต่ต้องให้เวลา ใครๆ เขาก็ทุกข์ทั้งนั้น

ไม่มีใครหนีทุกข์ได้ รวย-จน ก็ทุกข์เหมือนกัน แต่ทุกข์คนละอย่าง แล้วเมื่อผ่านไปได้ เราจะเข้มแข็งและแกร่งขึ้นเสมอ