ไม่ยินดียินร้าย ทุกสิ่งที่มากระทบ เมื่อใจสงบ ก็พ้นจากวิบากกรรม

ในทางธรรม คำว่า ดีกว่า หรือ ยิ่งกว่า มุ่งเอาความมีอัตตาลดลง และยิ่งอัตตาลดลงเท่าไร เหตุแห่งทุกข์ยิ่งน้อยลงเท่านั้น ถูกกระทบกระทั่งให้ออกอาการยากอยู่ดี ๆ ไม่มีทางว้ากหาเรื่องใครก่อน

กรรม สำคัญอันดับแรกที่ชี้ว่า จะปฏิบัติธรรมได้ดีไม่ว่า ที่วัดหรือที่บ้านคือการตัดสินใจเลือกยึดแนวทาง เพิ่มอัตตา หรือ
เลือกคล้อยตามแนวทางลดอัตตา

บาป เกิดจากกรรมดำ ให้ผลเป็นใจดำ ถ้ายังปฏิบัติธรรม ในระดับเอาบาปปฏิบัติธรรม แล้วพองอกพองใจภาคภูมิ ในแบบเทียบเขาเทียบเรา อวดตัวว่าสูงส่งเหนือคนธรรมดา หรือแก่งแย่งชิงดี

ฟาดฟันกับนักปฏิบัติธรรมด้วยกัน ได้ดีขึ้นมาแค่นิดเดียวแล้วลืมครู หรือกระทั่งทำตัวเป็นศิษย์คิดล้างครู อันนั้นไม่ได้ปฏิบัติธรรมได้ ดีกว่า แต่ปฏิบัติธรรมแล้ว แย่เหมือนเดิม

หรือบางคนถึงขั้น อาการหนักกว่าเก่าก่อทุกข์อันมืดดำ เหม็นเน่าเพิ่มของดำขุดตัวเองหรือล่อลงเหวได้ทุกเมื่อ

บุญ เกิดจากกรรมขาว ให้ผลเป็นใจขาว ยังอาจก่อทุกข์สีเทา หรือสุขแบบครึ่งดำครึ่งขาว วันไหนรู้สึกว่าปฏิบัติได้ดี ก็เหมือนได้บุญที่หอมหวน วันไหนรู้สึกว่าปฏิบัติได้แย่ ก็เหมือนได้บุญที่หอมหืน

ดังนั้น ตราบเท่าที่ยังปฏิบัติธรรมในระดับ ได้บุญ ยึดปีติ ยึดสุข ยึดโสมนัสเป็นที่หมายปลายทาง มองไม่เห็นว่า ปีติสุขโสมนัสเป็นอนิจจัง เป็นอนัตตา ก็สะสมบุญ เพิ่มของขาวไปเรื่อย ๆ

แบบไม่รู้จุดหมายแน่ชัด เหนือบุญบาปเกิดจากกรรมใส ให้ผลเป็นใจใส เป็นเหตุแห่งการดับทุกข์ ไร้สี ไร้กลิ่น ทางความรู้สึก ไม่ว่าปฏิบัติได้ดีหรือปฏิบัติได้แย่ ก็มี มุมมองที่ถูกต้อง เป็นหลักชัยเสมอ

นั่นคือ สุขไม่เที่ยง ทุกข์ไม่เที่ยงได้ดีไม่เที่ยง ได้แย่ไม่เที่ยง แค่ได้ดู และ ได้เห็นความไม่เที่ยง เท่านี้ก็นับว่าดีพอแล้ว
ไม่เทียบเขาเทียบเรา ไม่เอาบุญเอาบาป ยิ่งเห็นยิ่งใส ใจยิ่งหมดสิ่งห่อหุ้มคลุมบัง

เห็นความคืบหน้า เห็นจุดหมายปลายทาง เป็นใจใสไร้ทุกข์ชัดเจนขึ้นทุกที มนุษย์สามารถสร้างได้ทั้ง กรรมดำ กรรมขาว
กรรมกึ่งดำกึ่งขาว และกรรมไม่ดำไม่ขาว

กรรมอันเกิดจากการ ตัดสินใจปฏิบัติธรรม เป็นบุญแต่ตัว การปฏิบัติธรรม เองไม่ใช่บุญ ทว่าเป็นอะไรที่อยู่ เหนือบุญเหนือบาป เป็นไปเพื่อ ลอยบุญลอยบาป

ถ้าถึงซึ่งความเข้าใจ หรือมุมมองแบบนี้แล้ว ก็พ้นวิบากได้ด้วยใจ แม้มีสุขมีทุกข์ตามที่ถูกกระทบ แต่ว่าใจไม่ยินดียินร้าย ไม่ยึดมั่นถือมั่น เมื่อใจสงบปราศจากอุปาทานในตัวตน ก็ไม่มีวิบากกรรมไหนเลย ที่ล่วงเข้ามารบกวนได้

ขอบคุณแหล่งที่มา : dungtrin