ไม่รู้จักความลำบาก พ่อแม่ควรสอนให้รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบด้วย

ไม่รู้จักความลำบาก พ่อแม่ควรสอนให้รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบด้วย

การเลี้ยงดูลูกในแต่ละครอบครัว มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความรู้ และประสบการณ์ของพ่อแม่ผู้ปกครอง

บางครอบครัวมีการปูพื้นฐานให้กับลูกตั้งแต่เด็กๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านประสบการณ์ชีวิต

นอกเหนือจากการเรียนที่สำคัญต่อลูกแล้ว 5 สิ่งที่ควรสอนลูกให้เค้ารู้จักหน้าที่ มีส่วนช่วยพัฒนาให้ลูกนั้นเติบโตอย่างมีคุณภาพ

1. สอนลูกให้มีความรับผิดชอบ

ถึงแม้จะเป็นลูกคนเดียว แต่พ่อแม่ก็ไม่ควรตามใจลูก จนทำอะไรเองไม่เป็น

เมื่อถึงวัยที่เหมาะสม ก็ควรสอนให้ลูกรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเอง

แม่ต้องมอบหมายงานบ้านให้รับผิดชอบ เพื่อให้ลูกเรียนรู้การช่วยงานพ่อแม่ และมีความรับผิดชอบ

2. สอนลูกให้รู้จักวางตัว

การสอนให้รู้จักวางตัว ไม่ก้าวล่วงในเรื่องส่วนตัวของคนอื่นมากเกินไป พ่อแม่จำเป็นต้องขีดเส้นแบ่งให้ลูกได้รู้ว่า

จุดใดที่ลูกไม่ควรเข้าไปยุ่มย่ามในชีวิตคนอื่น การที่เด็กได้เรียนรู้ถึงเส้นแบ่งเหล่านี้

จะทำให้เขาเข้าใจว่า ชีวิตของคนอื่นๆ ก็มีเขตที่เขาต้องให้ความเคารพด้วยเช่นกัน

3. ฝึกลูกให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง

เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ ที่จะต้องฝึกให้เขารู้จักรับผิดชอบ และช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อโตขึ้น

ซึ่งทำได้โดยการให้เขาเรียนรู้จากความผิดพลาด พ่อแม่ไม่ต้องลงไปช่วยในทุกกรณี หรือจะลงไปช่วยก็ต่อเมื่อลูกขอความช่วยเหลือ

4. สอนลูกให้รู้จักประหยัดอดออม

การที่พ่อแม่ซื้อของเล่นให้บ่อยๆ ตามที่ลูกเรียกร้อง อาจทำให้ลูกน้อยที่น่ารักของคุณ

กลายเป็นเด็กที่ไม่รู้จักพอ อยากได้ของเล่นใหม่ๆ ตลอดเวลา จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องระวัง

ไม่ให้ความรักความทุ่มเทของตนเอง กลายเป็นการเอาใจจนทำให้เสียคนในที่สุด

5. ให้ลูกให้รู้จักการเข้าสังคม

ในช่วงก่อนเข้าเรียน อาจจะต้องพาลูกไปรู้จักเรียนรู้เจอกับเด็กๆ ในวัยเดียวกันบ้าง

เพื่อให้ลูกได้ปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เช่น อาจจะพาไปเล่นที่สนามเด็กเล่น พาไปพบปะเพื่อนๆ ที่มีลูกวัยเดียวกับเรา

หรือไปรวมญาติในงานเทศกาลต่างๆ แล้วเมื่อพอโตเข้าโรงเรียน ก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ดีขึ้น

และไม่ต้องห่วง เพราะว่าเขาจะมีเพื่อนๆ มากขึ้นเองตามวัย

ดังนั้น ควรสอนลูกให้รู้จักหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและสังคม ตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็ก

จะได้ไม่ต้องมาตามแก้ไขกันภายหลัง เพราะถึงตอนนั้นแล้ว คุณอาจต้องปวดหัวมากกว่าเดิมอีกหลายเท่า

บางครั้งจะแก้ไขยังไงก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อีกแล้ว เพราะคำว่าสายเกินไป