10 ข้อคิดการเลี้ยงลูก ให้โตไปเป็นคนดีและมีคุณภาพ

10 ข้อคิดการเลี้ยงลูก ให้โตไปเป็นคนดีและมีคุณภาพ

ข้อคิด 10 ข้อนี้ จะช่วยสอนให้ลูกเติบใหญ่เป็นคนดี ไม่เป็นภาระของสังคม

ข้อ 1 ดู ฝึก และสั่งสอนลูกของเรา ด้วยความเมตตาในวันนี้ ดีกว่าปล่อยให้ลูกโตไปแล้วถูก “สังคมสั่งสอน” แทน

ข้อ 2 จงสอนลูกสาวว่า ไม่ต้องแข่งให้เท่าเทียมกับเพศชาย และจงสอนลูกชายว่า อย่าเอาเปรียบผู้หญิง

ในโลกแห่งความจริง ทุกเพศสมควร “ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์” อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเพศไหน

ข้อ 3 ขาดสามี เราอยู่ได้ แต่ถ้าลูกขาดแม่ อยู่ไม่ได้ อย่าเอาเวลาไปทุ่มเทกับการตามยื้อผู้ชาย ที่ทำลายความสมบูรณ์ของครอบครัว

ข้อ 4 อย่าลือกที่จะทน เพื่อคำว่า “ครอบครัวที่สมบูรณ์” ไม่ใช่เพียงแค่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้า พร้อมตา ถ้าอยู่แล้วไม่นำพา ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ป่วยการ

ข้อ 5 อย่ากดดันให้ลูกต้อง “เรียนเก่ง” แต่จงสอนลูกว่า “จงเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้ด้วยตัวเอง” นั่นแหละ คือมรดกชีวิตที่เราควรจะมอบให้กับเขา

ข้อ 6 ถึงลูกสาวจะไม่แต่งงาน ไม่ใช่เรื่องที่น่าอับอาย ถ้าลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้ ผู้ชายก็เป็นแค่เพียงองค์ประกอบเสริม

ข้อ 7 จงอย่าเอาความหวังของเราไปทุ่มไว้บนไหล่ของลูก ความหวังเดียวที่พึงมีต่อลูก

คือให้เขาสามารถดำรงชีพได้อย่างเป็นสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคับประคอง

ข้อ 8 แม้ลูกเราไม่สวย หล่อ หรือเก่งเท่าลูกใครๆ ก็ตาม แต่หัวใจลูกก็รักเราไม่น้อยกว่าลูกบ้านอื่น แค่เพียงเท่านี้ก็ภูมิใจได้แล้ว

ข้อ 9 สอนเรื่องความกตัญญูกตเวที เราต้องทำให้ลูกเห็น ไม่ใช่มาลำเลิกบุญคุณเอาตอนที่ลูกโต

ข้อ 10 ถ้าลูกชายเป็นเพศทางเลือก ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทุกข์ ตราบเท่าที่ลูกมีความสุข

เป็นคนมีสำนึกดี ชีวิตมีคุณภาพ ก็ประเสริฐกว่าเรื่องเพศสภาพใดๆ ทั้งปวง