10 ความเข้าใจผิด ที่ทำให้คนเราทุกข์ไปตลอดไป

1. เข้าใจว่า ปัญหาคือสิ่งที่ต้องปฏิเสธ

ไม่เข้าใจว่า ปัญหาคือเรื่องธรรมดาที่ต้องเรียนรู้และยอมรับ

2. เข้าใจว่า ความสุขเป็นสิ่งที่ต้องแสวงหา

ไม่เข้าใจว่า ตราบใดที่ยังแสวงหาความสุขจะไม่มีวันเกิด

3. เข้าใจว่า ความคิดควบคุมได้

ไม่เข้าใจว่า ไม่มีใครควบคุมความคิดได้ เพราะความคิด คือธาตุปรุงแต่งตามธรรมชาติ

4. เข้าใจว่า อีกนานกว่าจะ ต า ย

ไม่เข้าใจว่า ความต ายมาถึงได้ทุกเมื่อ

5. เข้าใจว่า ทำดีแล้วต้องได้ดี

ไม่เข้าใจว่า ทำดีไม่ได้อะไรนอกจากได้ละกิเลส

6. เข้าใจว่า ชีวิตต้องแสวงหาความมั่นคง

ไม่เข้าใจว่า ความมั่นคงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

7. เข้าใจว่า ดีกับเขาแล้วเขาต้องดีกับเรา

ไม่เข้าใจว่า เรามีหน้าที่ดีกับเขา ส่วนเขาจะดีหรือไม่ดีกับเรา มันก็เรื่องของเขา

8. เข้าใจว่า ต้องรักษาทุกสิ่งให้ดีที่สุด

ไม่เข้าใจว่า ดีที่สุดคือไม่มีอะไรให้ต้องรักษา

9. เข้าใจว่า ความสำเร็จคือสิ่งสูงสุด

ไม่เข้าใจว่า การยึดในความสำเร็จนั่นแหละทุกข์ขั้นสูงสุด

10. เข้าใจว่า ตนเองสำคัญที่สุด

ไม่เข้าใจว่า เรื่องสำคัญที่สุดคือการไม่มีตนเอง

ขอบคุณแหล่งที่มา : พศิน อินทรวงค์