10 วิธีเลี้ยงลูกอย่างไร ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

10 วิธีเลี้ยงลูกอย่างไร ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ

วิธีเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และครอบครัวมีความสุข โตมาชีวิต โ ค ร ต ดี

1. อย่ากดดันให้ลูก ต้อง “เรียนเก่ง” แต่จงสอนให้ลูก “เรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้” นั่นคือมรดกชีวิตที่เราควรมอบให้เขา

2. ดู ฝึก สั่งสอนลูกของเรา ด้วยเมตตาในวันนี้ ดีกว่าปล่อยให้โตไป แล้วถูก “สังคมสั่งสอน”

3. สอนลูกสาวว่า ไม่ต้องแข่งเท่าเทียมกับผู้ชาย และสอนลูกชายว่า อย่าเอาเปรียบผู้หญิง

ในโลกแห่งความจริง ทุกเ พ ศควร “ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์”อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเ พศอะไร

4. ลูกสาวไม่แต่งงาน ไม่ใช่เรื่องน่าอาย ถ้าลูกมีชีวิตที่สมบูรณ์เองได้ ผู้ชายก็เป็นแค่องค์ประกอบ

5. ลูกชายเป็นเพศทางเลือก ไม่ใช่เรื่องต้องทุกข์ ตราบเท่าที่ลูกมีความสุข

เป็นคนมีสำนึกดี มีชีวิตคุณภาพ ก็ประเสริฐกว่าเรื่องเพศสภาพใดๆ ทั้งสิ้น

6. การสอนเรื่องความกตัญญู เราต้องทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิกเอาตอนเขาโต

7. ขาดสามีเราอยู่ได้ แต่ลูกขาดแม่ไม่ได้ อย่าเอาเวลาไปทุ่มตามยื้อผู้ชาย ที่ทำลายความสมบูรณ์ของครอบครัว

8. การเลือกทนเพื่อ “ครอบครัวสมบูรณ์” ไม่ใช่แค่อยู่กันพร้อมหน้า ถ้าอยู่แล้ว ไม่นำพา ไม่รู้หน้าที่ มีไปก็ป่วยการ

9. อย่าเอาความหวังของเรา ทุ่มไว้บนไหล่ลูก ความหวังเดียวที่พึงมีต่อลูกคือให้เขาดำรงชีพ ได้อย่างเป็นสุข แม้ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง

10. ลูกเราอาจไม่ได้สวย หล่อ เก่งกว่าลูกใคร แต่หัวใจลูกรักเรา ไม่น้อยกว่าลูกบ้านไหน เท่านี้ก็ภูมิใจได้แล้ว

คงมีคนจำนวนไม่น้อย คิดว่าการกระทำจะสำคัญกว่าคำพูด แต่คำพูดบางคำ กลับเป็นสิ่งที่ทำให้ครอบครัวรักกัน แน่นแฟ้นมากขึ้น

และยิ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่แสดงออกถึงความรักด้วยคำพูดที่น่าฟัง ลูกก็จะสามรถซึมซับพฤติกรรม จนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายหน้า

ที่มา : R a m e t T a n a w a n g s r i