10 สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต คิดได้ในวันที่ป่วย

10 สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต คิดได้ในวันที่ป่วย

10 สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต คิดได้ในวันที่ป่วย ข้อคิดที่ได้จาก 2 เหตุการณ์

เส้นเอ็นอักเสบ จากเท้าพลิก และบ้านหมุน จากหินปูนในหูชั้นในหลุด

1. สุขภาพ

สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิต คือเรื่องสุขภาพ ดังที่โบราณว่าไว้ การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

หากมีสุขภาพที่ดี จะคิด จะทำอะไร ก็ย่อมทำได้ หากสุขภาพไม่ดี อะไรๆ ก็เป็นไปไม่ได้ มีแต่ข้อจำกัด

2. เงิน

นอกจากช่วยอำนวยความสะดวกสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้แล้ว

เงินยังช่วยแก้ปัญหาในชีวิตไปได้อีก 80% สำคัญมากๆ ในยามวิกฤต

ให้นึกถึงวันที่มีค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาตัวเอง หรือคนที่เรารัก และไปทำงานหา

3. ครอบครัว

พ่อแม่ พี่น้อง ญาติ ที่เป็นห่วง และรักเราโดยไม่มีเงื่อนไข ช่วยดูแลเอาใจใส่ ทั้งในยามทุกข์และสุข

ฝากชีวิต พึ่งพาได้ ฉะนั้นในยามที่เรามีความสุข ชีวิตดี ก็อย่าลืมบอกรัก และตอบแทนบุญคุณคนในครอบครัว

4. งาน

งานที่เราชอบ บริษัทที่เรารัก จะต้องดำเนินต่อไป แม้ว่าเราไม่สะดวกทำงานนั้น

ซึ่งสามารถเป็นไปได้ จากการมีระบบ มีมาตรฐานที่ดี และการมีทีมงานรู้ใจ

ที่ช่วยดูแลงานแทน มันคือความรับผิดชอบ ที่ต้องดูแล

5. เพื่อน

เพื่อนแท้ก็เหมือนญาติ พึ่งพาได้เต็มที่ และต้องแคร์ให้มากๆ เพื่อนใกล้ชิด

ก็จะเป็นห่วงเป็นใย พูดคุย มาเยี่ยมเยียนกัน เพื่อนที่ห่างกันอีกระดับ

ทราบข่าวก็ให้กำลังใจกันอย่างห่างๆ ห่วงๆ การมีคนรัก

6. ความสงบ

การมีสติในทุกสถานการณ์ จะช่วยให้เราแก้ไขปัญหาในเหตุการณ์ต่างๆ ได้ดี

รวมถึงไม่เครียด ไม่ซ้ำเติมตัวเอง ด้วยการมีใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ความเจ็บปวดคือเรื่องจริงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ความรู้

7. ความรัก

ผลจากงานวิจัยที่เค้าศึกษากันมา คนที่ชีวิตเต็มไปด้วยความรัก มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง

จะเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุด เชื่อว่าทุกคนล้วนเกิดมาต้องการมีความสุข ฉะนั้น ต้องรักคนอื่นให้มากๆ

8. ความหวัง

ทำให้เรามีแรงที่จะสู้ต่อ กับทุกๆ เรื่องในชีวิต อย่าโทษตัวเอง อย่าโทษคนอื่น

อย่าโทษฟ้าดิน อย่าโทษโชคชะตา ถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนชีวิต เราต้องเริ่มต้นที่ ตัวเราเองก่อน รักตัวเอง

9. อิสรภาพ

ในวันที่เรามีอิสระ มีทางเลือก เรามักจะลืมนึกถึงความโชคดีนั้น

จนกว่าจะเสียมันไป ตัวอย่างเช่น มีสุขภาพที่ดี ทำให้เรามีอิสระไปทำสิ่งที่เราชอบ ไปกินอาหารอร่อยๆ ไปเที่ยวกับคนที่เรารักได้

10. ปัจจัยสี่ และมือถือ

อาหารที่มีประโยชน์ น้ำที่สะอาด การพักผ่อนที่เพียงพอ

และอากาศที่บริสุทธิ์ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่.. แต่ในปัจจุบันเรามักทำร้ายตัวเอง จากพฤติกรรมที่ไม่ดี