10 เรื่อง ที่ควรปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ พ่อแม่ที่ดีควรทำ

10 เรื่อง ที่ควรปลูกฝังให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กๆ พ่อแม่ที่ดีควรทำ

พ่อแม่ทุกคนก็คือ ต้องการเห็นลูก เติบโตมาเป็นคนดี คนเก่ง ใช้ชีวิตในสังคมได้

เพราะพ่อแม่เองก็ ไม่สามารถอยู่ดูแลลูกได้ตลอด เพราะงั้นจึงอยากเห็นลูกเติบโตมามีชีวิตที่ดี

พ่อแม่จึงคอยสอนสั่งลูก เพื่อให้เป็นไปตามที่ตัวเองหวัง แต่เอาจริงๆ แล้วนั้น มันไม่มีบทเรียน

ในการสอนลูกเล่มใดที่จะดีเท่ากับพ่อแม่เป็นคนร่างเอง

ยิ่งในยุคนี้ควรต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจ เพื่อลูกให้เติบโตขึ้นไปตามยุคสมัย

1 สอนลูกให้รู้จักให้

จงเน้นสอนเรื่อง การทำอะไรเพื่อคนอื่น โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน

อย่างการให้ลูกได้ทำกิจกรรมอาสา ช่วยเหลือคนอื่น เป็นต้น

2 ก็ควรลงโทษลูก หากเขาทำผิด

หากไม่เคยลงโท ษลูกเมื่อทำผิ ด สังคมจะลงโ ท ษลูกของคุณนะ ฉะนั้น

เมื่อรักลูก ควรสอนเรื่องผิดถูก ไม่ตามใจจนให้ลูกกลายเป็นโรค

เอาแต่ใจ อย่าเอาแต่ ให้ท้ายจนเกินงาม จนเขาเสียคน

3 สอนให้ลูกๆ รู้จักสร้างงาน

ส่วนใหญ่มากแล้ว ส่งลูกเรียนหนังสือ เพื่อหวังให้ลูกเติบโตขึ้น

หาการงานที่ทำได้ แต่เมื่ออยากให้ลูก มีชีวิตที่ดีในยุคนี้

ต้องให้ลูกรู้จักสร้างงานสร้างอาชีพมาเอง อย่าเพียงคิดแค่สอนหางาน

แต่พ่อแม่ต้องสอนให้ รู้วิธีสร้างงานให้เป็นด้วยนะ

4 สอนให้รู้จัก จัดการเงินของตนเอง

เพราะคนที่ชีวิตสบาย คือคนที่รู้จักจัดการเงินตัวเองได้ แต่ก็ไม่มีเงิน

ที่ได้มาโดย ที่ไม่ต้องทำอะไร ชีวิตก็แบบนี้แหละ

5. สอนให้รู้จักรับผิด ไม่โยนให้คนอื่น

เพราะคนที่จะเรียนรู้ จากประสบการณ์เขาคือคนที่รู้ว่า ตัวเองผิด

แล้วคิดจะแก้ไข คนที่ไม่ยอมรับ คือ คนไร้ความรับผิด

ไม่เคยคิดแก้ไข แบบนี้จะโตมาเป็นคนดีได้ยังไง

6. สอนลูกให้ลงทุน ตั้งแต่เล็กๆ

เพราะเมื่อก่อนนั้น พ่อแม่จะสอนลูกให้ออมเงิน แต่ยุคนี้ พ่อแม่สอนลูกออม

หุ้นตั้งแต่อยู่ประถม จบปริญญามาลูกจะรวยกว่าเด็กที่ออมเงินปกติแน่นอน

7. สอนให้ฝึกทำงานตั้งแต่ยังเด็ก

ส่วนใหญ่แล้ว คนที่ประสบความสำเร็จเขาจะเริ่มทำงานตั้งแต่อายุยังน้อยๆ

ไม่ใช่เพราะความเก่งเท่านั้นนะ แต่มันเพราะคนที่ทำงาน

ตั้งแต่เด็กจะรู้จักค่าเงินก่อนใครๆ ไงล่ะ

8. พ่อแม่ควรชมลูก

คือไม่มัวเอาแต่เปรียบเทียบ ลูกเรากับลูกคนอื่น เพราะแบบนี้มันจะทำไม่ให้เขาดีขึ้น

ลูกจะรู้สึกด้ อ ยค่า พ่อแม่ควรสอนลูกด้วยเหตุและผลเท่านั้นนะ

9. สอนลูกให้มองกาลไกล

เพราะคนที่จะสำเร็จกว่าคนอื่น คือคนที่ฝึกการมองการไกล เพราะเรื่องนี้จึงต้องเป็นเรื่อง

ที่ควรฝึกตั้งแต่เด็ก แม้ในโลกยุคใหม่ จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

แต่สิ่งหนึ่งที่คงทนถาวร จากพ่อแม่นั้น คือการเลี้ยงลูก ด้วยความรัก ความเข้าใจ

ความอบอุ่น และตามด้วยข้อคิดดีๆ ที่สอนลูกให้เรียนรู้ตั้งแต่ยังเล็ก

เพื่อให้ลูก ได้ใช้ชีวิตในอนาคต ที่เขาจะเติบโตขึ้นนะ

10. สอนให้รู้จักรักตัวเอง

โลกยุคนี้ ใช้วัตถุและเงินในการบอกว่า คนๆ นี้มีค่าแค่ไหน

ปัญหาหลักๆ ของเด็กสมัยนี้นั้น คือไม่รักตัวเองมองไม่เห็นค่าของตัวเอง

และการสอนลูกให้รักตัวเอง นั่นคือการรู้จักตัวเอง และเป็นตัวของตัวเอง

แบบที่ไม่พยายามใช้ชีวิต เพื่อให้คนอื่นมองว่าดีเท่านั้น