11 วิธีทำบุญเสริมดวง ให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า ในทุก ๆ ด้าน

11 วิธีทำบุญเสริมดวง

11 วิธีทำบุญเสริมดวง ให้ชีวิตเจริญก้าวหน้า ในทุก ๆ ด้าน

วันนี้เรามีเรื่องราวดี ๆ เกี่ยวกับการทำบุญ ที่จะทำให้คุณได้รับบุญกุศลในทุก ๆ ด้านอย่างไม่น่าเชื่อ มีดังต่อไปนี้ค่ะ

1. ทำบุญด้วยการนั่งสมาธิ ภาวนาจิต

การนั่งสมาธิเป็นประจำ หมั่นภาวนาจิต เจริญสติอยู่เสมอ ก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง ที่ควรทำเป็นประจำทุกวัน อย่างน้อยวันละ 15 นาที ซึ่งอานิสงส์จากการนั่งสมาธิ และภาวนาจิตเป็นประจำ

จะส่งผลให้บุญบารมีเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้มีสติปัญญาชาญฉลาด จิตใจบริสุทธิ์ สามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างมีสติ

นอกจากนี้ยังทำให้สุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตแข็งแรง อีกทั้งอานิสงส์ผลบุญ ยังส่งถึงญาติมิตรที่ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรอีกด้วย

2. ทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์

การทำบุญด้วยการไถ่ชีวิตสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ก็ได้ทั้งนั้น เช่น การปล่อยปลา การไถ่ชีวิตโคกระบือ เป็นต้น ซึ่งการไถ่ชีวิตสัตว์ ควรทำอย่างถูกต้องเหมาะสม

สัตว์ที่ปล่อยไปแล้วสามารถมีชีวิตรอดปลอดภัยต่อไปได้ ซึ่งอานิสงส์จากการไถ่ชีวิตสัตว์นั้น จะส่งผลให้มีชีวิตที่ยืนยาว การงานราบรื่น หากค้าขายก็จะทำให้การค้าขายเจริญรุ่งเรือง

ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิต อีกทั้งยังเป็นการใช้กรรมให้กับเจ้ากรรมนายเวรอีกด้วย

3. ทำบุญด้วยการให้ทาน

การทำบุญด้วยการให้ทาน เป็นการยอมสละซึ่งของที่เป็นของตน เพื่อแบ่งปันให้ผู้อื่นที่เดือดร้อน หรือจำเป็นต้องใช้มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือเงินทอง ก็ได้บุญทั้งสิ้น

ซึ่งการให้ทานนั้นเป็นการช่วยลดความโลภ และความตระหนี่ในจิตใจให้น้อยลง สำหรับการให้ทานด้วยสิ่งของ ควรเป็นสิ่งของที่สามารถใช้งานได้ และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับ

จึงจะทำให้ได้อานิสงส์อย่างเต็มที่ ซึ่งอานิสงส์ของการทำทาน จะส่งผลให้เงินทองไหลมาเทมา มีฐานะการงานที่มั่นคง ปลอดจากหนี้สิน

4. ทำบุญด้วยการรักษาศีล

การรักษาศีล สามารถทำได้ทั้งการรักษาศีล 5 หรือการรักษาศีล 8 ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำเป็นปกติในชีวิตประจำวัน เนื่องจากการรักษาศีล เป็นการฝึกฝนตนเองไม่ให้กระทำชั่ว กระทำบาปทั้งปวง

และไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น เป็นการฝึกจิตใจให้คุ้นชินกับความดี ซึ่งอานิสงส์จากการทำบุญด้วยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์อยู่เสมอนั้น จะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้พ้นภัย เวรกรรมที่มีก็ทุเลาเบาบางลง

5. ทำบุญด้วยการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล

การอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล คือ การที่ได้ทำดีแล้วจึงแบ่งปัน เผื่อแผ่บุญกุศลที่ได้ทำมานั้นให้กับบุคลอื่น ภูตผี เทวดา หรือเจ้ากรรมนายเวร หรืออีกนัยหนึ่งคือ

การที่สามารถทำงานการสิ่งใดสำเร็จลุล่วง ก็เผื่อแผ่ความดีความชอบนั้นให้กับผู้อื่นด้วย ซึ่งอานิสงส์จากการอุทิศบุญกุศลนั้น จะทำให้เป็นคนที่มีจิตใจบริสุทธิ์ ผ่องใส ลดความยึดติดในความดีความชอบต่าง ๆ เหล่านั้น

6. ทำบุญด้วยการสวดมนต์

การสวดมนต์ด้วยบทสวดต่าง ๆ เป็นประจำทุกวันก่อนนอน นอกจากจะทำให้เป็นคนที่มีจิตใจสงบ มีสติรู้ตัวอยู่เสมอแล้ว อานิสงส์จากการสวดมนต์เป็นประจำทุกวัน ยังทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

หน้าที่การงานก้าวหน้า โชคลาภเข้ามาไม่ขาดสาย แคล้วคลาดจากเคราะห์ร้ายทั้งปวง เมื่อสวดมนต์เรียบร้อยแล้ว ควรแผ่เมตตาทุกครั้ง จะยิ่งได้อานิสงส์ยิ่งนัก

7. ทำบุญด้วยการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตน

หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่า เพียงแค่การเป็นคนที่มีกริยาอ่อนน้อมถ่อมตน ก็สามารถได้บุญแล้ว เนื่องจากการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนั้น เป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นของตัวเอง

ถือว่าเป็นการฝึกจิตใจด้วยความดีอีกอย่างหนึ่ง ทำให้มีจิตใจที่ดีและบริสุทธิ์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ ผู้ที่มีคุณธรรม หรือแม้กระทั่งการให้เกียติผู้อื่น

ผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ย่อมได้อานิสงส์ด้วยการเป็นที่รักของผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้คนให้ความเมตตา นับถืออยู่เสมอ

8. ทำบุญด้วยการแสดงธรรมและการฟังธรรม

การฟังธรรมเป็นการศึกษาธรรมะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต หรือการศึกษาสัจธรรมของชีวิต เพื่อยกระดับจิตใจและคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น และมีมุมมองในการดำเนินชีวิตที่กว้างขึ้น

หากเป็นคนที่มีธรรมะมากแล้ว ก็สามารถแสดงธรรม หรือให้ข้อคิดดี ๆ แก่ผู้อื่นด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ เพื่อช่วยให้ผู้อื่นได้พบหนทางที่ดีในชีวิต หรือหากยังมีธรรมะไม่มากพอ

ก็สามารถจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเผยแผ่สู่บุคคลอื่น ก็ถือเป็นการแสดงธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งอานิสงส์จากการได้แสดงธรรม ให้ผู้อื่นได้มีชีวิตที่ดีขึ้น จะทำให้เป็นที่เคารพสรรเสริญจากผู้คนมากมาย

9. ทำบุญด้วยการให้ทุนการศึกษา

การทำบุญด้วยการให้ทุนการศึกษา สามารถทำได้โดยการบริจาคในรูปของเงินทอง การบริจาคหนังสือสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ หรือการเป็นอาสาสมัครสอนหนังสือให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น

ซึ่งอานิสงส์จากการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสนั้น จะส่งผลให้มีปัญญาเฉลียวฉลาด มีไหวพริบปฏิภาณดีเลิศ มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนสูง ๆ และเป็นคนรอบรู้

10. ทำบุญด้วยการอนุโมทนาบุญแก่ผู้อื่น

การอนุโมทนาบุญนั้น เป็นการร่วมยินดีกับผู้อื่นที่ทำความดี เมื่อบุคคลอื่นทำความดีหรือสร้างบุญกุศลมา ก็แสดงความชื่นชมยินดีต่อความดีนั้นด้วยจิตที่บริสุทธิ์ ปราศจากความอิจฉาริษยา

เนื่องจากความอิจฉาริษยา จะทำให้จิตใจมัวหมอง ซึ่งอานิสงส์จากการอนุโมทนาบุญนั้น จะส่งเสริมให้มีจิตใจที่สูงขึ้น จิตใจมีแต่ความสุขสดใส อีกทั้งยังมีมิตรสหายมากมาย

11. ทำบุญด้วยการบวชหรือการบวชชีพราหมณ์

การบวชพระหรือการบวชชีพราหมณ์ ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างหนึ่ง และเป็นการอุทิศบุญกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ซึ่งอานิสงส์จากการบวชนั้น จะช่วยทำให้เวรกรรมที่มีอยู่เบาบางลง มีจิตใจผ่องใสและบริสุทธิ์ และเป็นหนทางมุ่งสู่พระนิพพาน

ขอทิ้งท้ายไว้สักนิด สำหรับคนที่อยากจะทำบุญ ไม่ว่าจะเป็นการทำเพื่อเสริมดวง แก้ปีชง หรือทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรผู้ล่วงลับไปแล้วก็ตาม

บุญจะเกิดขึ้นได้มิใช่แค่การบริจาค ถวายของต่าง ๆ เพียงคุณทำความดี คิดดี ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเท่านี้ก็ถือเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่มากกว่าการให้สิ่งของใด ๆ ทั้งปวง

เชื่อว่าถ้าทุกคนที่อ่านบทความนี้แล้วนำไปฝึก นำไปปฏิบัติตาม ไม่ข้อใดก็ข้อหนึ่ง รับรองว่าชีวิตดีขึ้นแน่นอนค่ะ

ที่มา chonburipost