15 เคล็ดลับการสอนลูกให้ฉลาดทั้ง IQ และ EQ ทำได้ง่ายๆ

15 เคล็ดลับการสอนลูกให้ฉลาดทั้ง IQ และ EQ ทำได้ง่ายๆ

เลี้ยงลูกอย่างไรดีให้มีความสุข และฉลาดทั้งทางด้านสติปัญญา (I n t e l l i g e n c e Q u o t i e n t, IQ)

และทางด้านอารมณ์ (E m o t i o n a l I n t e l l i g e n c e, EQ)

แถมยังมีความสุขและเติบโตขึ้นมามีเหตุผล และเป็นคนดีของสังคม? วันนี้มี 8 เคล็ดลับ

ที่สำคัญและผ่านการศึกษามาแล้วว่าใช้ได้ผลดีกับเด็กทั่วโลกมาฝากคุณพ่อคุณแม่กัน จะมีเคล็ดลับใดกันบ้าง มาดูกันเลย

1. ให้ลูกกินนมแม่

ผลการวิจัยจาก American Academy of Pediatrics (AAP)

และ American College of Obstetricians and Gynecologists

เผยว่าการให้ลูกกินนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน ถึง 1 ปี นับเป็นหนึ่งในเคล็ดลับ

ในการพัฒนา IQ และ EQ เด็กอย่างเป็นธรรมชาติ และมีประสิทธิภาพ

คุณค่าทางโภชนาการของน้ำนมแม่ ช่วยพัฒนาระบบทางประสาทของเด็ก

และการใกล้ชิดระหว่างแม่ กับลูกขณะให้นม ยังช่วยให้เด็ก

รู้สึกอบอุ่นและรับรู้ถึงความรักความเอาใจใส่จากแม่ ช่วยเสริมสร้างทักษะทางอารมณ์ให้แก่ลูก

2. ฝึกให้ลูกรู้สึกขอบคุณ (Gratitude)

ความรู้สึกสำนึก ขอบคุณ (Gratitude) หมายถึงความรู้สึกขอบคุณ

และสุขใจเมื่อได้รับสิ่งต่างๆ หรือการมองเห็น และซาบซึ้งกับแง่มุมบางอย่างในชีวิต

มิว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆ หรือสิ่งใหญ่ๆ งานวิจัยพบว่า การหมั่นให้ลูกรู้สึกขอบคุณอยู่เสมอ

สามารถช่วยให้ลูกมองโลกในแง่บวกมากขึ้น มีความกระตือรือร้น และรู้สึกมีความสุข

โดยการฝึกความรู้สึกขอบคุณสามารถทำได้ง่ายๆ เช่น ให้ลูกลองเขียนลงในสมุดบันทึก

ให้ลูกลองเอ่ยออกมาสักสองหรือสาม สิ่งที่เขารู้สึกขอบคุณประจำวัน ก่อนนอนหรือก่อนกินมื้อเย็น เป็นต้น

3. ถามตอบกับลูก

เด็กขี้สงสัย และถามพ่อแม่บ่อยๆ นั้น เป็นสัญญาณที่ดี

เพราะแสดงว่าลูกเป็นคนช่างสังเกต และใฝ่รู้ หากลูกถามคำถามบ่อยๆ

ขอให้คุณอย่าเบื่อหรือรำคาญ เพราะการถามตอบของเด็กจะช่วยให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้ ที่สำคัญอย่าลืมถามลูกกลับ เช่น รู้ไหมสิ่งนี้คืออะไร

ถ้าลูกเจอสถานการณ์แบบนี้ จะทำอย่างไร เพื่อกระตุ้นให้ลูกได้คิดเพิ่มเติมค่ะ

4. เสริมสร้างกิจกรรมทางความทรงจำ

กิจกรรม ทางความทรงจำ (Memories activities) ช่วยพัฒนามิเพียงทักษะในการจำของลูก

แต่ยังรวมทักษะในการใช้เหตุผลและภาษา ตลอดจนการปะติดปะต่อเหตุการณ์

และความเข้าใจสถานการณ์เฉพาะหน้าต่างๆ การให้ลูกเล่นกิจกรรมทางความทรงจำ

เช่น จิกซอว์ ครอสเวิร์ด ซูโดกุ จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม

ที่ช่วยเสริมสร้าง IQ และ EQ ให้ลูกได้อย่างสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ

5. คาดหวังความพยายาม มิใช่ความสมบูรณ์แบบ

การคาดหวังความพยายาม จะช่วยให้ลูกสนุกสนานกับการเรียน

และกิจกรรมที่เขากำลังทำได้ดีกว่าการคาดหวัง ความสมบูรณ์แบบ

งานวิจัยพบว่าพ่อแม่ที่มักคาดหวังความสมบูรณ์แบบจากลูก

มักทำให้ลูกเสี่ยง มีภาวะซึมเศร้า และวิตกกังวลในตอนโต โดยมิรู้ตัว

การเลี้ยงลูกอยู่บนฐานของความพยายาม จึงช่วยให้ลูกเห็นถึงคุณค่าในตัวเอง

และสิ่งเขาทำได้อย่างเป็นเหตุผลเป็นผล และมีความสุขมากกว่า

6. พ่อแม่เรียนรู้ที่จะมีความสุข

นอกเหนือจากการพัฒนา ผ่านทางทักษะและกิจกรรมต่างๆ

การเรียนรู้ที่จะมีความสุขในวัยเด็กยังขึ้นอยู่กับอารมณ์ และพฤติกรรมของพ่อแม่

ด้วยการที่พ่อแม่อารมณ์เสียให้ลูกเห็นบ่อยๆ ก็อาจบ่มเพาะความวิตกและปมในใจให้ลูกเช่นกัน

ดังนั้น นอกเหนือจากการฝึกให้ลูกพัฒนาทักษะทางด้าน อารมณ์ต่างๆ การที่พ่อแม่มีความสุข

และอารมณ์ดีก่อน จะเผื่อแผ่รังสีแห่งความสุขดังกล่าวต่อให้ลูก ยังนับเป็นอีกวิธีเลี้ยงลูกให้มีความสุขเช่นกัน

7. ให้ความรักความอบอุ่นกับลูกเสมอ

เด็กที่เติบโตมาด้วยความรัก และความใส่ใจจากพ่อแม่เสมอ จะมีมีพัฒนาการที่ดี ทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์

8. อ่า หนังสือกับลูก

แทนที่จะเพียงแค่กระตุ้นให้ลูกอ่านหนังสือ หรืออ่านหนังสือให้ลูกฟัง

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า การอ่านพร้อมกันกับลูก และพยายามอธิบายจุดที่สำคัญ

ที่น่าสนใจให้ลูกฟังจะช่วยเพิ่มมิเพียงทั้งความเข้าใจ และการพัฒนาทางสติปัญญา

แต่ยังช่วยเสริมสร้างความรู้สึกอบอุ่นและความรัก ระหว่างกันและกัน

ถือเป็นวิธีการเลี้ยงลูกให้มีเหตุผลฉลาดตลอดจนรู้สึก ถึงความรักจากพ่อแม่ในขณะเดียวกัน

9. พาลูกไปเล่นกีฬา

การเล่นกีฬา นอกจากทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้ว

ยังช่วยฝึกความเร็วในการคิดวิเคราะห์ และกระบวนคิดอย่างมีเหตุผลของลูก

10. กินมื้อค่ำด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตา

มิเชื่อก็ต้องเชื่อ ว่ากิจกรรมง่ายๆ อย่างการกินมื้อค่ำด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา

ระหว่างพ่อแม่ลูกหรือภายในครอบครัว คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่งานวิจัยพบว่าเด็กส่วนใหญ่

ชื่นชอบ และสามารถช่วยบ่มเพาะความสุข และการเติบโตทางอารมณ์ของลูกได้

อย่างอบอุ่นและเป็นธรรมชาติ โดยเฉพาะการกินมื้อค่ำที่ครอบครัวสนใจ

ที่จะแลกเปลี่ยนเหตุการณ์ประจำวันของกันและกัน ถามสารทุกข์สุกดิบและแสดงความรักความห่วงใยต่อกันและกัน

11. ให้กำลังใจลูก

การกระตุ้นลูกฉลาดไม่ใช่การให้เขาลงมือทำเพียงครั้งเดียว

แล้วจะประสบความสำเร็จ แต่เกิดจากการทำซ้ำบ่อยๆ อย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นทักษะ

กระบวนการคิดเกิดเป็นการเรียนรู้ และความฉลาด ดังนั้น เราควรพูดให้กำลังใจลูก

เพื่อให้ลูกมีกำลังใจ และรู้สึกดีที่จะเรียนรู้สิ่งนั่นต่อไป

12. ส่งเสริมให้ลูกเล่นดนตรี

งานวิจัยหลายแห่งพบว่า การฝึกให้ลูกเล่นดนตรี หรือแม้แค่เพียงหลงรักในเสียงดนตรี

สามารถช่วยพัฒนาทักษะทาง IQ ของลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แถมยังช่วยเสริมสร้างทักษะการแสดงออก ทางอารมณ์

และปลดปล่อยความรู้สึกเศร้าและสุขสมในจิตใจอย่างสร้างสรรค์

13. ดูแลอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ

อาหารแต่ละมื้อของลูก ควรเป็นสิ่งที่มีประโยชน์

มีสารอาหารเหมาะสมกับเด็กวัยเจริญเติบโต เช่น เมนูปลาทะเลต่างๆ ที่มี DHA ช่วยบำรุงสมอง

14. ปล่อยให้ลูกเล่นกับเพื่อนๆ

ปล่อยให้ลูกได้ใช้ชีวิต โดยไม่มีพ่อแม่คอยดูแล จะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ในการเข้าสังคม

แม้ว่าบางที อาจะมีการทะเลาะ หรือโดนเพื่องแกล้งบ้าง แต่นี่คือวิธีการที่ดีที่ลูกจะได้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง

15. เป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูก

สิ่งที่สำคัญที่สุด และง่ายๆ ที่สุด ก็คือ คุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกค่ะ

เพราะเด็กจะเรียนรู้ได้อย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องสอนเลย ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใดๆ

ถ้าแม่ชอบอ่านหนังสือ ให้ลูกบ่อยๆ ลูกก็จะซึมซับนิสัยรักการอ่านไปโดยปริยาย

วิธีเลี้ยงลูกให้ฉลาด หรือวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีอาจไม่มีสูตรสำเร็จ

แต่ถ้าลองใช้เคล็ดลับง่ายๆ ที่ แนะนำแล้วละก็ เชื่อว่าเด็กๆ ต้องเติบโตมาอย่างมีความสุข และมีคุณภาพแน่นอน

ที่มา : s t a r f i s h l a b z