2 วิธี เก็บเงินล้านแรก แม้เก็บเงินไม่เก่งก็ทำได้

2 วิธี เก็บเงินล้านแรก แม้เก็บเงินไม่เก่งก็ทำได้

สำหรับวันนี้ไปเรียนรู้วิธีการเก็บเงินล้าน เพราะแม้ว่าเป็นคนเก็บเงินไม่เก่ง

แต่อย่างไรซะ ก็ทำได้ กับ 2 วิธี เก็บเงินล้านแรก มาดูกันว่า จะต้องทำอย่างไร

เพื่ออนาคตที่ไม่ลำบาก มาเพิ่มพลั งเงินออมให้งอ กเงย ให้ถึงเป้าหมายเงินล้าน

1. วางแผนจัดสรรเงินออม

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ไวกว่าเดิม ฟังแล้วก็แบบ ดูเหมือนง่ายนะ แต่เมื่อถึงเวลาทำจริงๆ นั้น มันยากนะเออ

เพราะการเก็บเงินออมให้มากกว่าเดิม เท่ากับว่า ต้องไปลดค่าใช้จ่ายบางอย่างลง

เช่น เมื่อก่อนเก็บเงินได้เดือน ละ 2,000 หากจะเก็บไปให้ถึง 1 ล้าน เท่ากับว่าต้องใช้

เวลาทั้งหมดราว 42 ปีเชียวนะ กว่าจะมีเงินล้านเหมือนคนอื่นเขา แต่หากเราออมเงินมากขึ้น

เช่น เราเพิ่มเงินออมเป็น 5,000 บาท หรือมีการเก็บออมที่เยอะขึ้นถึง 10,000 บาท

สิ่งเหล่านี้มันก็ย่อมได้สัมผัส เงินล้านเร็วขึ้น จำนวนเงินออมจะมากน้อยนั้น มันก็ขึ้นอยู่กับการบริหาร

เรื่องรายรับรายจ่ายให้ดี ใครเงินเดือนเยอะ เก็บเงินได้มาก ก็ถึงเป้าหมายไว

2. เพิ่มผลตอบแทน

ให้เงินงอกเงย จากการลงทุนนั่นเอง สมมติว่าเราจะเก็บเงิน วันละ 120 หรือเดือนละ 3,600 บาท

จากนั้นก็นำเงินในส่วนนี้ไปลงทุนแบบ D C A ใน 3 ทางเลือก เงินฝากธนาคาร ที่ให้ผลตอบแทน

ประมาณ 0.75 % กับกองทุนรวมตราสารหนี้ ที่ให้ผลตอบแทนประมาณ 4.00 % ต่อปี

หรือกองทุนรวมหุ้น ที่ให้ผลตอบแทน 8.00 % ต่อปี และตั้งแต่เริ่มต้นทำงาน

เป็นระยะเวลา 15 ปี จากนั้นเรามาดูเลยว่าผลตอบแทน ของทางเลือกใด

จะทำให้เราถึงเป้าหมาย เงินล้านได้ไวสุด เปรียบเทียบผลตอบแทน จากการลงทุนด้วยการ D C A

ในทางเลือกต่างๆ เดือนละ 3,600 ในเวลา 15 ปี จะเห็นว่าการลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ให้ผลตอบแทนดีกว่า กองทุนรวมตราสารหนี้ และเงินฝาก และหากเราลงทุนในกองทุนรวมหุ้น

ที่ผลตอบแทน 8 % จะทำให้เรามีเงิน 1 ล้าน ได้ไม่ยากเลยล่ะ และทั้งนี้การลงทุนทุกอย่าง

ย่อมมีมีความเสี่ยงในระหว่างที่ลงทุนอาจมีทั้งช่วงที่กำไรหรือขาดทุนได้เสมอ

เพราะงั้นต้องเข้าใจความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้วย และการเดินหน้าลงทุนในระยะยาว

หากมีรายได้มากขึ้นเราควรแบ่งมาออม มาลงทุนเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อให้เป้าหมายถึงได้ไว