3 คาถาสวดบูชาพ่อแม่ สวดทุกวัน ชีวิตดีมีแต่ความก้าวหน้า

3 คาถาสวดบูชาพ่อแม่ สวดทุกวัน ชีวิตดีมีแต่ความก้าวหน้า

บิดา มารดา ไม่ว่าเราจะอายุเท่าใดแล้วก็ตาม ในสายตาของท่านนั้น ลูกยังเด็กเสมอ

และไม่ว่าเราจะอายุเท่าไรก็ตาม เมื่อยามเจ็บป่วยเราจะคิดถึงแม่เสมอด้วยความอบอุ่uใจ

ถ้าเราจะกตัญญูต่อพ่อกับแม่ อย่ารอให้วันเกิดท่านมาถึง อย่ารอให้วันปีใหม่มาถึง

เพราะวันที่เรารออาจจะมาไม่ถึง อยากจะมอบอะไรให้ท่านทำเลย

เพราะวันที่เราอยากมอบให้ท่าน ท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้ใช้

ควรสวดบทสวดคาถาบูชาพ่อแม่ ทุกครั้งก่อนนอน โดยอานิสงค์ที่สวด

จะทำให้คุณ และครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุข มีความสุขกายสุขใจ หรือหากว่าในวันแม่

คุณจะนำพวงมาลัยพร้อมกับคาถาบูชาพ่อแม่ ไปสวดพร้อมกันเลยก็ได้นะคะ

จำไม่ได้ก็จดใส่กระดาษเล็กๆ เพียงเท่านี้ก็สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อกับแม่ได้แล้วค่ะ

คาถาที่ 1 อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการะบูชา อันพระบิดร มารดา

ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณท่าน มีเมตตา การุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา

ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม ถึงแม้ลำบากขื่นขม

ทุกข์ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นไหวต่อสิ่งใดที่ได้เลี้ยงมา

พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธารา และแผ่นดิน ข้าขอบูชาเป็นอาจิณ

ตราบจนสิ้นดวงชีวา ขอปวงเทพไท้รักษา อันพระบิดรมารดาของข้า เทอญ

คาถาที่ 2 มัยหัง มาตา ปิ ตู นัง วะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

คาถาที่ 3 อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

หลังจากสวดบูชาแล้ว หากสะดวกก็ทำพิธีขออโหสิกรรมต่อเลยก็ได้

โดยให้เตรียมน้ำโรยดอกมะลิไปหนึ่งขัน แล้วพูดว่ากายกัมมัง วจีกัมมัง มโนกัมมัง โยโทโส

อันว่าโทษใดความผิดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี

ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิกรรมให้ด้วย

โดยหลังจากนั้นให้เราทำการราดน้ำลดมือลดเท้า ของผู้ที่เป็นพ่อแม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวคุณเอง