4 ข้อที่บอกว่า คุณเป็นคนดี ใจดีเกินไป อาจโดนเอาเปรียบ

4 ข้อที่บอกว่า คุณเป็นคนดี ใจดีเกินไป อาจโดนเอาเปรียบ

การเป็นคนดี ต้องเป็นคนดีให้พอเหมาะพอควร การเป็นคนดีเกินไป ใครๆ ก็จะไม่เกรงใจ

มีแต่คนจ้องจะเอาเปรียบ บางคนไม่เห็นคุณค่า ในสิ่งที่คุณทำ แต่กลับเห็นคุณเป็นคนโง่

ที่ยอมให้คนอื่นเอาเปรียบอยู่เสมอ 4 ข้อต่อไปนี้ บ่งบอกว่าคุณ “เป็นคนดีเกินไป”

1. ขอโทษแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ทำผิด

หากคุณเป็นฝ่ายยอมรับผิดเอง ทั้งที่ไม่ได้กระทำผิดใดๆ จะทำให้อีกฝ่ายลืมตัว

นิสัยเสียไม่สำนึกในความผิดของตน และมักโทษใครต่อใครอยู่เสมอ

2. ช่วยเหลือคนอื่นจนทำให้ตัวเองเดือดร้อน

คิดถึงตัวเองและคนข้างหลังให้เยอะๆ อย่าให้คนอื่นมากไปจนตัวเองไม่เหลืออะไร

3. ทำดีกับทุกคนไปหมด

โดยไม่ดูว่าเราทำดีถูกคนไหม เขาสำนึกในความดีของเราหรือไม่ เขาจดจำความดีของเราไหม

เขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทำบ้างหรือเปล่า จำไว้ว่าการทำดีผิดคน

ก็เหมือนเทน้ำลงในทะเลทราย ไม่ทำให้พืชต้นใดเจริญงอกงามได้เลย

4. เจ็บแล้วไม่เคยจำ

ไม่จดจำความผิดที่เขาเคยทำกับเรา ถูกเขาทำซ้ำแล้วซ้ำอีก

เหมือนไม่เข็ดหลาบ เป็นคนโง่ที่ไม่เรียนรู้ชีวิต เพราะดีเกินไปจึงมักนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวเอง

ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนอื่นได้ใจ และชอบเอาเปรียบเราอยู่เรื่อย

ดังนั้น การเป็นคนดีต้องไม่ให้ตนเองเดือดร้อน ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

ต้องรักตัวเอง ก่อนจะไปรักคนอื่น และควรทำดีให้ถูกคน ทำดีกับคนที่รู้จักสำนึกในความดี

ถ้าคนไหนไม่สำนึก ก็อย่าเสียเวลาต่อไปอีกเลย บางครั้งจำยอมไม่ใช่เพราะไร้ซึ่งเหตุผล

แต่เพราะไม่อยากโต้เถียง ให้เปลืองเวลา กาลเวลาพิสูจน์ทุกอย่าง

และทุกอย่างอธิบายน้ำใจคนได้ เมื่อจะดูคนอย่าใช้ตาดูเพียงอย่างเดียว

จะดูผิดได้ง่าย และไม่ควรฟังด้วยหู เพราะล้วนเป็นคำเท็จ