4 วิธี ช่วยปล่อยวางจากอดีต ที่ทำให้ชีวิตจมดิ่ง

4 วิธี ช่วยปล่อยวางจากอดีต ที่ทำให้ชีวิตจมดิ่ง

ความทรงจำ และประสบการณ์ที่ย่ำแย่ ย่อมทำให้ความรู้สึกของเราบอบช้ำ

บางครั้งทำให้จมอยู่กับเรื่องอดีต ที่ไม่สามารถไปไหนได้ จนทำให้พลาดโอกาสดีๆ ในชีวิต

วันนี้เราจึงจะมาแนะนำ การปล่อยวางจากอดีต เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใส

1. การให้

ลองทิ้งความทุกข์ ด้วยการเริ่มต้นสร้างความสุข และรอยยิ้มให้กับคนอื่น

เวลาที่เรามีทุกข์ มันเป็นเพราะว่าเรากำลังโฟกัสแต่ปัญหาของเรา และอยู่ในโลกแคบๆ นี้

ลองเป็นผู้ให้ ลองช่วยเหลือคนอื่นเล็กๆ น้อย เช่น การให้ความรักกับครอบครัว

ทำบุญกับผู้ยากไร้ ให้สิ่งดีๆ กับผู้อื่น จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรามีความหมายยิ่งขึ้น และได้เจอกับความสุขที่แท้จริง

2. ควบคุมร่างกายและจิตใจ

สมองเราจะเลือกตอบต่อสิ่งเร้าที่อยู่รอบตัว ฉะนั้นใช้การควบคุมร่างกายและจิตใจ

ด้วยการป้อนเรื่องราวดีๆ ให้กับสมอง แล้วโฟกัสในสิ่งที่เราต้องการและอยากจะทำ

เมื่อทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ สมองจะสั่งให้เราอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้น

เราต้องตัดสินใจเพื่อให้ตัวเองได้ก้าวไปข้างหน้า และลืมอดีตไว้ข้างหลัง

3. รู้นิสัยทางอารมณ์ของตัวเอง

จงเรียนรู้นิสัย และรู้ให้เท่าทันอารมณ์ของเราเอง เวลาที่เรานึกถึงอดีต

และกลับไปจมอยู่กับความทุกข์นั้น ให้เราใช้สติในการเลือกที่จะตอบสนองกับอารมณ์เหล่านั้น

จิตที่ชอบปรุงแต่งจะทำให้เรายังอยู่กับอดีต แต่สติที่รู้ทันจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากทุกข์นั้น

4. ตอบคำถามตัวเองให้ได้

การได้ตั้งคำถามกับตัวเอง และตอบตัวเองได้ เช่น “ทำไมเราต้องก้าวไปข้างหน้า”

หรือเราจะเป็นอย่างไรถ้าเราลืมอดีตที่รัง้เราไว้ได้ ชีวิตใหม่ของเราจะดีแค่ไหน ถ้าทิ้งอดีตไว้

สิ่งเหล่านี้เป็นคำถามที่เราควรตอบตัวเอง เพื่อที่เราจะได้ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมีเป้าหมาย

และเข้าใจอย่างแท้จริงว่าทำไมเราต้องทิ้งอดีตไว้ การมีแรงใจที่เข้มแข็ง และเหตุผลที่ชัดเจน

จะช่วยให้เรามีสติ เมื่อเราต้องกลับไปนึกถึงอดีต สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบัน

และบอกให้เรารู้ว่าเราต้องการการเปลี่ยนแปลง และวคามก้าวหน้าในชีวิตที่ดีขึ้น