4 เคล็ดลับสอนลูกยังไง ไม่บังคับลูกก็เชื่อฟัง อย่างมีเหตุผล

4 เคล็ดลับสอนลูกยังไง ไม่บังคับลูกก็เชื่อฟัง อย่างมีเหตุผล

ปัญหาส่วนใหญ่ที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายต้องเจอในช่วงที่ลูกเริ่มโตก็คือ

ปัญหาที่ลูกของคุณไม่ยอมเชื่อฟัง มีความคิดเป็นของตัวเอง พูดอะไรก็ทำเป็นหูทวนลม

ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้เทคนิคที่เหมาะสมในการสอนให้ลูกน้อยเข้าใจ

และเชื่อฟังในแบบที่พ่อแม่ต้องการ โดยที่พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องขึ้นเสียงใส่ลูก

ซึ่งถือเป็นวิธีที่ได้ผลกว่าวิธีที่ใช้ความรุนแรง มาดูกันดีกว่า

ว่ามีวิธีไหนที่จะทำให้ลูก เชื่อฟังคุณได้ อย่างอยู่หมัดได้บ้าง

1. สอนและทำให้ดูเป็นตัวอย่าง

เด็กในช่วงวัย 3-6 ขวบ มักมีพฤติ กรรม ลอกเลียนแบบคนใกล้ชิด

ซึ่งบางครั้งยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าควรหรือไม่ควร

ดังนั้น หากพ่อแม่ต้องการให้ลูกลอกเลียน แต่พฤติ กรรมที่เหมาะสม

ก็ควรทำให้เป็นแบบอย่าง ทำให้ลูกเห็นบ่อยๆ สิ่งเหล่านั้น

จะทำให้ลูกสามารถจดจำ และนำไปปฏิบัติตามได้ดียิ่งขึ้น

2. ใช้คำพูดสุภาพ อ่อนหวานในการสอน

เชื่อได้ว่าเด็กๆ ทุกคนมักจะเกิดอารมณ์ต่อต้าน เมื่อพ่อแม่ใช้ถ้อยคำรุนแรง

หรือขึ้นเสียในการสอน ทำให้ผลลัพธ์ในการสอนลูกนั้นไม่เป็นไปตามที่พ่อแม่คาดหวังเอาไว้

ดังนั้น วิธีที่เหมาะสมที่สุดในการสอนลูกก็คือ ให้ใช้คำพูดสุภาพ พูดในโทนเสียงที่อ่อนหวาน

และเรียกชื่อลูกทุกๆ ครั้งไม่ว่าจะสอนอะไรก็ตาม จะทำให้ลูกหันมารับฟังได้ดีขึ้น

3. สอนให้ลูกแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

พ่อแม่บางรายมักจะห้ามลูกทำโน่นทำนี่เสมอ ไม่ว่าลูกจะทำอะไรก็ต้องโดนเอ็ดไปซะทุกครั้ง

ซึ่งการกระทำเหล่านั้นจะทำให้ลูกขาดความมั่นใจ ดังนั้น สิ่งที่เหมาะสมในการสอนลูกก็คือ

ควรฝึกให้ลูกใช้ความคิดและแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ไม่ควรห้ามเขาไป ซะทุกอย่าง

เพราะจะทำให้เขาไม่สามารถคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้

4. ฟังลูกให้มากๆ

ข้อสำคัญในการสอนลูกก็คือ การเปิดพื้นที่ให้เขาได้มีโอกาสพูดบ้าง

ไม่ใช่เพียงแต่พ่อแม่จะเป็นฝ่ายถูกเสมอไป เพราะบางครั้งเด็กก็มีแง่มุมความคิด เป็นของตัวเอง

จึงควรให้เด็กได้ลองพูดในมุมมองของเขาดูบ้าง ผิดหรือถูกอย่างไร

คุณก็จะได้รับรู้ความรู้สึกนึกคิดของเขา ทำให้คุณจะสามารถแก้ไขปัญหา ที่ต้นสาย ปลายเหตุได้ดีขึ้น

คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายที่กำลังประสบปัญหาลูกตัวน้อยไม่เชื่อฟัง

ลองปรับเปลี่ยนพฤติ กรรม ในการสอนลูกซะใหม่ หันมาให้ความรัก

ความใกล้ชิดความเข้าใจลูกให้มากขึ้น จะทำให้คุณรับรู้ได้

ถึงปัญหาแท้จริง ที่เกิดขึ้น และแก้ไขมันได้ดีกว่าที่ควร

ที่มา : s a n o o k