5 ทานที่ไม่ใช้เงินสักบาท แต่ได้บุญมากมหาศาล

5 ทานที่ไม่ใช้เงินสักบาท แต่ได้บุญมากมหาศาล

ทานที่ไม่ใช้เงิน กลับได้บุญมาก ทุกคนทำได้ไม่ต้องรอ ยิ่งทำยิ่งได้บุญ เมื่อเราลำบาก งานที่ทำตรงหน้ามีแต่ปัญหา แต่จิตเป็นกุศล อยากสร้างบุญกุศล หนุนให้จิตนั้นสะอาด เกิดปัญญา เกิดสมาธิ

และอานิสงส์บุญนั้น หนุนนำเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า บุคคลถึงแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง แต่สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้เสมอ ด้วยทาน 5 ประการ ดังนี้

1. จิตใจเป็นทาน

สามารถเปิดอกเปิดใจ รับฟังความทุกข์ผู้อื่นเสมอ ด้วยความจริงใจ ด้วยความนอบน้อม จิตใจมีเมตตากรุณา มีใจยินดีต่อผู้อื่น มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรมทาน ย่อมมีพลังโน้มน้าวช่วยให้ผู้ประสบทุกข์ เห็นทางสว่างโดยพลัน

2. ดวงตาเป็นทาน

ใช้แววตาแห่งความหวังดี แววตาแห่งความโอบอ้อมอารีกับคนอื่น ดวงตาที่เห็นธรรม ย่อมหนุนนำเป็นที่พึ่งพิงของผู้อื่นได้เสมอ

3. ใบหน้าเป็นทาน

ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ความสดใส ความเบิกบาน ทำให้ผู้พบเห็นมีความสุขใจ สุขกาย เป็นแบบอย่างแห่งคนเข้าใจธรรม และเข้าใจโลก

4. วาจาเป็นทาน

นั่นคือ คำพูดที่ให้กำลังใจคนอื่น คำพูดที่ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่นให้มีกำลังใจ นำพุทธวาจาความรู้ที่มีประโยชน์ ช่วยให้คนมีกำลังใจ ลุกขึ้นมาดำเนินชีวิตต่อไปได้

5. กายเป็นทาน

ใช้เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นภัยทั้งปวง ช่วยงานของพระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย แบ่งเบาภาระในกิจของวัด

ที่มา san-sabai