5 สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน อ่านแล้วเข้าใจชีวิตมากขึ้นจริง ๆ

5 สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน

5 สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอน อ่านแล้วเข้าใจชีวิตมากขึ้นจริง ๆ

สละเวลาอ่าน 1 นาที กับ 5 สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอน แล้วคุณจะเข้าใจชีวิตมากขึ้น

พระพุทธองค์ทรงสอนพวกเราว่า…

1. ไม่ว่าเราได้พบเจอใคร เขาเหล่านั้นคือคนที่เราจะต้องได้พบเจอ ไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเราด้วยเหตุบังเอิญ

2. ไม่ว่าเรื่องราวใด ๆ จะเกิดขึ้นในชีวิตเรา มันเป็นเรื่องที่จะต้องเกิด ไม่ว่าเรื่องนั้นจะดีหรือร้าย ไม่มีเรื่องใดที่บังเอิญ เพราะเรื่องที่เกิดขึ้น อาจเป็นเพราะเราเคยทำกับคนอื่นเมื่ออดีตชาติ

3. เรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เกิดเมื่อไหร่ ที่ไหน เวลาใด นั่นคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรที่ไม่ควรเกิด เพราะมันต้องเกิด ต่อให้คุณเตรียมตัวหรือไม่ได้เตรียมตัว เมื่อปัจจัยถึงพร้อม สิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นในทันที

4. เมื่อปัจจัยจบ ต้องยอมรับว่าจบ อย่าเหนี่ยวรั้ง อย่าเอาแต่อาลัยอาวรณ์ ขอให้รู้ว่าเมื่อสุดมือสอย ก็ให้ปล่อยมันไป กล้าเผชิญในสิ่งที่เกิดขึ้น เรื่องดี ๆ กำลังรอคุณอยู่ข้างหน้า

5. ทำความดีในปัจจุบันให้มากที่สุด แล้วไม่ต้องสนใจว่า เราเคยทำกรรมอะไรมาบ้าง เพราะคิดไปก็เปล่าประโยชน์ เราทำอะไรกรรมเก่าไม่ได้แล้ว

แต่ผู้มีปัญญาจะคิดว่า กรรมใหม่ดี ๆ มีอะไรที่ยังไม่ได้ทำ และควรทำได้บ้าง แล้วจึงทำ กรรมดีในปัจจุบันสำคัญที่สุด

การนินทาว่าร้าย เป็นเรื่องของเขา.. การให้อภัย เป็นเรื่องของเรา

การชอบพูดถึงความดีของเขา คือ ความดีของเรา

การชอบพูดถึงความไม่ดีของเขา คือ ความไม่ดีของเรา

ที่มา : jitpensook