7 เรื่องที่พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆ

7 เรื่องที่พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆ

เมื่อพ่อแม่อย่างเราๆ ต้องการให้เขาโตมาเป็นผู้ใหญ่ มีคุณภาพ พึ่งพาตัวเองได้ และสามารถ

ยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พ่อแม่อย่างเราๆ ก็อย่ามีแต่คำพูด

เพราะว่าคำสั่งสอน ที่ทรงพลังนั้น มันมักมาจาก “การทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดี” ให้เขาเห็น

1. อย่ากดดันให้ลูกต้อง “เรียนเก่ง” กว่าใคร

แต่เราควรสอนให้ลูก เรียนรู้ ที่จะอยู่ด้วยตัวเองได้พึ่งตัวเองได้ เพราะมันคือมรดกชีวิต ที่เราต้องมอบให้

2. สอนให้ลูกมีความเมตตา

คอยหมั่นฝึกสั่งสอนลูก ของเราด้วยเมตตา

ฝึกเขาในวันนี้ มันย่อมดีกว่า ปล่อยให้โตไปแล้วถูก “สังคม สั่งสอนเขาเอง”

3. ลูกสาวไม่แต่งงาน

ในเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องน่าอ ายอะไร หากลูกมีชีวิต ที่สมบูรณ์เองได้

ผู้ชายก็เป็นแค่องค์ประกอบเท่านั้นนะ จำไว้

4. อย่าฝากความหวังไปที่ลูก

อย่าเอาความหวังเรา ที่อยากให้เป็นโน่นนี่ ไปทุ่มไว้บนไหล่ลูก

เพราะความหวังเดียวที่ พึงมีต่อลูกคือให้เขาดำรงชีพอย่างเป็นสุข

ในวันที่ไม่มีเราคอยประคอง เขาก็ต้องยืนหยัดได้

5. ลูกชายเป็นเพศทางเลือก

เรื่องนี้เราไม่จำเป็นต้องทุกข์ เพราะตราบเท่าที่ลูกมีความสุขดี

เป็นคนมีสำนึกดี ชีวิตมีคุณภาพ เท่านี้ก็ประเสริฐกว่าเรื่องเ พศสภาพทั้งสิ้นแล้ว

6. ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์

จงสอนลูกสาวว่า ไม่ต้องแข่ง เพื่อเท่าเทียมกับผู้ชายหรอก

และให้สอนลูกชายว่า อย่าเอาเปรียบผู้หญิง เพราะในโลกแห่งความจริงนั้น

ทุกๆ คนควร “ให้เกียรติเพื่อนมนุษย์” เหมือนๆ กัน ไม่ว่าจะเพศอะไรก็ตาม

7. ต้องสอนเรื่องความกตัญญู

เราเป็นพ่อแม่ต้องทำให้ลูกดู ไม่ใช่มาลำเลิก เอาตอนเขาโต เพราะมันไม่ทันแล้ว