8 นิสัยคนใช้เงินเป็น แบบนี้แหละ คือคนใช้เงินเก่งของจริง

8 นิสัยคนใช้เงินเป็น แบบนี้แหละ คือคนใช้เงินเก่งของจริง

ยังใช้เงินเดือนแบบเดือนชนเดือนอยู่หรือเปล่า? ชอบซื้อของ เพราะราคาถูก ผ่อน 0%

แต่จริงๆ ไม่ได้จำเป็นต้องใช้มั้ย?หากเป็นแบบนี้ แสดงว่าเงินไม่เป็น หากอยากมีเงินเก็บ

มีเงินใช้ไปตลอดชีวิตต้องรู้จักการใช้เงิน ซึ่งเรามีหลักคิดง่ายๆ มาฝากกัน

1. ทำบัญชีรายรับรายจ่าย

รายจ่าย = รายได้ – เงินออม

เมื่อมีรายได้หรือเงินเดือน ส่วนใหญ่มักนำไปใช้จ่ายก่อน มีเงินเหลือค่อยเก็บ

ถ้าเป็นแบบนี้ลองเปลี่ยนมุมมองด้วยการหักเงินไปเก็บก่อน

เหลือเท่าไหร่ค่อยนำไปใช้จ่ายถ้าทำได้ทุกเดือน รับรองมีเงินใช้ไปตลอดชีวิต

2. ซื้อของเท่าที่จำเป็น และไม่ใช้จ่ายเกินตัว

เมื่อทำบัญชีรายรับ รายจ่ายแล้ว จะทำให้รู้สถานะการเงินและกำลัง

ซื้อของตัวเองทำให้สามารถวางแผนและระวังไม่ใช้จ่ายเกินกำลัง เพื่อป้องกันไม่ให้ไปก่อหนี้จนเกินตัว

3. วางแผนการเงินเพื่ออนาคต

การวางแผนการเงิน ควรตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น เริ่มต้นทำงาน อาจวางแผน

ซื้อบ้าน ซื้อรถวัยกลางคนเริ่มคิดถึงชีวิตหลังวัยเกษียณ

และถ้ามีลูกก็เริ่มคิดถึงการประกันชีวิตเพื่อให้ลูกมีหลักประกัน

หากเกิดอะไรขึ้นกับตนเอง ดังนั้น ทุกคนควรเริ่มวางแผนการเงินที่เหมาะกับตนเอง

ไม่ว่าจะเป็นแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน การวางแผนเพื่อการเกษียณอายุ เป็นต้น

4. ให้เงินทำงาน

เมื่อเก็บเงินได้แล้ว ก็ต้องนำไปลงทุน เพื่อหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น เช่น ลงทุนกองทุนรวม หุ้น เป็นต้น

5. กู้เมื่อจำเป็น

ก่อนจะกู้เงินควรคิดว่าจะเอาเงินกู้ไปทำอะไร หากกู้เพื่อบริโภค

ก็ควรคิดก่อนว่าสิ่งที่จะใช้เงินกู้ซื้อสิ่งนั้น จำเป็นต่อตนเอง หรือไม่

ถ้าไม่มีเหตุจำเป็น ก็ควรเก็บเงิน จนครบจำนวน แล้วเอาเงินนั้นไปซื้อ

6. บัตรเครดิต คือเงินสด

การใช้บัตรเครดิต เปรียบเสมือนการจ่ายเงินสด เพื่อชำระสินค้า

ดังนั้น ควรใช้อย่างระมัดระวังและเก็บรักษาให้ดีเหมือนเงินสด เพราะถ้าใช้จนเกินกำลัง อาจทำให้เป็นหนี้สินล้นพ้นตัว

7. อย่าให้หนี้ท่วมตัว

เมื่อเป็นหนี้ หรือคิดว่าจะต้องเป็นหนี้ ควรรู้จักคำนวณรายจ่ายของตัวเองในแต่ละเดือน

เงินเก็บที่ต้องมีไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เพื่อให้รู้ยอดเงินที่สามารถผ่อนชำระได้

8. จ่ายหนี้ที่ดอกเบี้ยแพงที่สุดก่อน

เมื่อเป็นหนี้ ควรดูว่าหนี้ก้อนไหนมีดอกเบี้ยสูงสุด เพราะเงินที่จ่ายคืนหนี้ในแต่ละงวดนั้น

แบ่งการจ่ายคืนเป็นสองส่วน คือเงินต้นและดอกเบี้ย ดังนั้น หนี้ที่ดอกเบี้ยสูงกว่า สัดส่วนของเงินที่ชำระ

เป็นส่วนของดอกเบี้ยก็สูงกว่าเช่นกัน จึงควรปลดหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงๆ หมดให้เร็วที่สุด

ใครทำตาม หลักคิด 8 ข้อนี้ได้ รับรองหายห่วงเรื่องเงินแน่นอน