8 สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้คนเป็นหนี้กันเยอะ

8 สาเหตุหลักๆ ที่ทำให้คนเป็นหนี้กันเยอะ

1. เป็นหนี้เพราะว่า อยากได้ของที่ต้องการมาใช้ก่อน

บางครั้งความต้องการ ของคนเราก็เป็นสิ่งที่รอไม่ได้ ซึ่งบางอย่างก็ไม่ใช่สิ่งจำเป็น เช่น ต้องการซื้อเครื่องเสียงหรือทีวีที่กำลังลดราคา

หรือมีโปรโมชั่นผ่อน 0% 10 เดือนทั้งที่ความเป็นจริงก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานเร่งด่วน แต่บางคนก็จำเป็นจริงๆ

เช่น ทีวีเสีย หรือต้องเปลี่ยนยางรถยนต์เนื่องจากเสื่อมสภาพแล้วและต้องขับรถทางไกล เป็นต้น

2. เป็นหนี้เพราะว่าไม่สามารถหมุนเงินได้ทัน

การเป็นหนี้ลักษณะนี้มักเกิดจากการใช้บัตรเครดิตและไม่สามารถ

หาเงินมาชำระได้ทันกำหนด เมื่อเงินที่คาดว่าจะได้รับไม่สัมพันธ์กับจำนวนเงินที่ต้องชำระ

ก็จำเป็นต้องเป็นหนี้บัตรเครดิตไปก่อน โดยชำระขั้นต่ำ ถ้ามีหนี้ลักษณะนี้ควรรีบหาเงินมาชำระ

ให้ครบตามส่วนโดยเร็ว เพราะว่ามี ดอกเบี้ยสูงและจะเป็นภาระที่เพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกในระยะยาวถ้าไม่สามารถปิดยอดหนี้ได้เร็ว

3. เป็นหนี้เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายมากกว่ารายได้

แต่ละครัวเรือนก็มีรายการ ค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน เมื่อถึงเวลาที่รายจ่ายมากกว่ารายได้

หลายคนจึงต้องกู้หนี้ยืมสินทั้งจากคนรอบข้าง เพื่อนๆ ญาติสนิท ขอสินเชื่อจากธนาคาร

หรือนำทรัพย์สินไปจำนำ หากจำเป็นต้องเป็นหนี้จริงๆ ก็ควรพิจารณาเงินกู้ที่มี ดอกเบี้ยน้อยที่สุด

และมีระยะเวลาการชำระเงินที่ช่วยให้สามารถบริหารเงินได้ ควรหลีกเลี่ยงการกดเงินสดโดยตรงจากบัตรเครดิต

และการกู้หนี้นอกระบบ นอกจากนี้ต้องพยายามหาหนทางหารายได้ให้เข้ามาได้มากกว่าเดิม

4. เป็นหนี้เพราะว่ามีนิสัยใช้เงินเกินตัว

สิ่งนี้เป็นเรื่องเฉพาะบุคคล สำหรับบางคนแล้วอาจจะมีทัศนคติ ต่อเงินว่าเป็นทาสของคนเรา

เมื่อมีเงินแล้วต้องใช้ ถึงจะเป็นการใช้ประโยชน์จากเงินให้เต็มที่

ซึ่งเป็นทัศนคติที่ผิดที่ทำให้ไม่ระมัดระวังการใช้จ่ายเมื่อเห็น ของที่ชอบก็สามารถซื้อได้โดยไม่ลังเล

เมื่อเป็นอย่างนี้บ่อยๆ ก็จะเริ่มใช้เงินที่หามาได้หมดไปอย่างรวดเร็ว

เกิดอาการชักหน้าไม่ถึงหลังยิ่งถ้าใครชอบรูดบัตรเครดิต ก็ยิ่งมีโอกาสอย่างมาก

ที่จะเป็นหนี้ การเป็นหนี้ลักษณะนี้เกิดจากไม่มีการวางแผนการใช้เงิน

จึงไม่รู้ว่าควรจะใช้เงินเท่าใดเพื่ออะไรทำให้ขาดความเฉลียวใจเวลาใช้เงินซื้อสิ่งของต่างๆ

5. เป็นหนี้เพราะต้องการสร้างธุรกิจของตนเอง

การทำธุรกิจต้องใช้เงินทุนสูงแล้วแต่ว่า มีลักษณะธุรกิจเป็นอย่างไร หากมีการจ้างพนักงาน เช่าพื้นที่สำนักงาน

ก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายตามมาอย่างมากมายเป็นเงาตามตัว และยังต้องมีทุนหมุนเวียนสำหรับผลิตสินค้า

และบริการรวมถึงการประชาสัมพันธ์และการหาช่องทางจัดจำหน่าย

หนี้ลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นหนี้ที่มีประโยชน์ เพราะสามารถสร้างรายได้กลับมาได้

สิ่งสำคัญก็คือการศึกษาถึงธุรกิจที่จะลงทุนให้แน่ชัดก่อน ทั้งเรื่องระยะเวลาคืนทุน

และผลกำไรตามช่วงเวลาต่างๆ เพื่อจะได้สามารถจัดการบริหารหนี้สินไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจ

กรณีนี้ถ้ากู้เงินจากธนาคารก็จะมีการขอพิจารณาแผนธุรกิจเป็นสำคัญก่อนอนุมัติให้สินเชื่อเพื่อธุรกิจ

6. เป็นหนี้จากการค้ำประกันให้ผู้อื่น

หนี้ลักษณะนี้เกิดจากความไม่ตั้งใจ เพราะว่าอยากช่วยเหลือผู้อื่น หรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที

จึงยอมเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ให้บุคคลอื่น แล้วถ้าผู้กู้เบี้ยวหนี้ไป

คนที่จะรับเคราะห์ก็คือผู้ค้ำประกันนั่นเอง การไม่รับค้ำประกันหนี้ให้ใคร

จึงเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุด เพราะเป็นหนี้ที่ไม่ก่อประโยชน์ใดๆ กับตนเองเลย

7. เป็นหนี้จากการพนัน

มีคนจำนวนมากที่หลงมัวเมากับการพนันทั้งหลาย เมื่อเล่นเสียแล้วไม่มีเงินจ่าย

ก็จะเป็นหนี้ที่ต้องรีบหาเงินมาจ่ายโดยเร็ว เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นได้ง่ายและมีโอกาสเป็นหนี้ได้มาก

เพราะง่ายต่อการพนัน ด้วยเงินเดิมพันสูงหนี้ลักษณะนี้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

เป็นหนทางของอบายมุข ที่จะนำไปสู่ความเสื่อมอย่างแท้จริง

บุคคลพึงหลีกเลี่ยงทุกกรณีจึงจะช่วยให้ไม่ตกหลุมพรางของการพนันได้

8. เป็นหนี้จากความประมาท

ตัวอย่างที่เห็นชัดคือกรณี การทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ซึ่งมีประโยชน์มาก เพราะว่ามีวงเงินคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินของตนเอง

และผู้อื่นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แต่ละประเภท หากไม่มีประกันภัยไว้เลย

เมื่อเป็นฝ่ายผิดก็จะต้องชำระค่าเสียหายและค่าซ่อมรถยนต์ของคู่กรณี

รวมถึงรถของตนเองการเดินทางบนท้องถนนที่มีรถยนต์หนาแน่น

จึงควรที่จะมีประกันภัยภาคสมัครใจไว้ด้วย เพราะว่าสามารถช่วยคุ้มครองความเสี่ยงทางการเงินได้

เมื่อเกิดเหตุที่ต้องมี การซ่อมรถตนเองและคู่กรณี หรือค่ารักษาพยาบาลทั้งตนเองและคู่กรณี

โดยมีวงเงินจากบริษัทประกันภัยช่วยสนับสนุนทำให้ไม่กระทบกับฐานะทางการเงินของตนเอง

เมื่อได้รู้ถึงโอกาสและสาเหตุที่คนเราสามารถก่อหนี้ได้แล้ว ก็จะได้มีความระมัดระวัง

การใช้ชีวิตมากขึ้น ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรก่อหนี้เลย แต่ความเป็นจริงก็อาจจะเป็นสิ่งที่ยากมาก

เช่นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ เพราะว่าสินค้ามีราคาสูงและถ้าไม่มีระบบการกู้หนี้ยืมเงินจากธนาคาร

ก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีบ้ านหรืออสังหาริมทรัพย์เป็นของตัวเองแต่ก็นับว่ายังเป็นหนี้

ที่มีประโยชน์เพราะทำให้ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ในที่สุด

ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ภายหลัง

โดยเป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักพอที่คนเราจะก่อหนี้ในลักษณะดังกล่าวได้