8 แนวคิดดีๆ กับการใช้ชีวิตแบบคนธรรมดา แต่ความสุขเหลือล้น

8 แนวคิดดีๆ กับการใช้ชีวิตแบบคนธรรมดา แต่ความสุขเหลือล้น

แนวคิดที่จะทำให้คุณมีความสุขมากมายที่สุดของคนเรา

คือการเป็นคนธรรมดาที่มี “ความสุข” บางทีชีวิตมันก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่า

1. ท่ามกลางการกลุ้มใจกับการหาเงินเพื่อใช้หนี้ ผู้ที่ปลดหนี้ได้ก่อนใคร คือคนที่ไม่สร้างหนี้ใหม่ขึ้นมานั่นเอง

2. ท่ามกลางกระแสโต้เถียงร้อนแรงแห่งโลกโซเชี่ยล คนที่สบายใจที่สุด เป็นคนที่อ่านแล้วไม่แสดงความเห็นแย้งใดๆ

3. ท่ามกลางข้อคิด ที่สรรหามาแชร์กันบนโลกโซเชี่ยล แล้วนำไม่กี่ข้อ

มาปรับใช้กับตัวเอง ไม่ใช่คนที่แสวงหาข้อคิดใหม่ๆ ที่ผ่านตาเข้ามาทุกวัน

4. ท่ามกลางการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ นาๆ ถึงข้อดีข้อเสียในตัวเรา

คนที่ยืนยิ้มเชิดหน้าได้ในสิ่งที่ถูกต้องแห่งตัวตนอยู่ได้คือคนที่ไม่ใส่ใจ กับเสียงวิจารณ์

5. ท่ามกลางกระแสพัฒนาโครงข่ายสื่อสารให้รวดเร็วระดับ 2G, 3G, 4G,5G

ผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุด คือคนที่ค่อยๆ เลือกรับข่าวสารที่เป็นประโยชน์

6. ผู้ที่ปฏิบัติธรรมคือคนที่เข้าใจว่า ต้องรู้เท่าทันจิตที่ กำลังปรุงแต่ง ไม่ใช่บังคับจิตให้หยุดฟุ้งซ่าน

เพราะหากรู้ทันความรู้เท่าทัน จะหยุดสภาวะทุกข์ โลภ โกรธ หลง ได้ทันที

7. เสื้อสวยที่ติด ยศ ถาบรรดาศักดิ์สูงสุด ย่อมมีภาระหน้าที่รับผิดชอบจนหมดอิสรภาพแห่งการใช้ชีวิต

คนที่ยิ้มกว้างอย่างมีความสุข หลายคนจึงแค่ใส่เสื้อเก่าๆ ที่ไม่มีตำแหน่งใด

หรือหัวโขนกับบางคนที่มีความสุขมากกว่าใคร ถอดเสื้ออยู่ก็มีมากมาย

8. ท่ามกลางกระแสการแข่งขันเล่าเรียน คนที่เอาตัวรอดกับเศรษฐกิจขาลงได้ดี

ส่วนหนึ่งคือคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดี เข้าใจในโลกธรรม และยอมรับทุกการเปลี่ยนแปลง อย่างรู้เท่าทันโลกนั่นเอง