9 ตำแหน่งเสริมบุญ ปิดทองพระ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง หนุนวาสนา

เคล็คมงคลตำแหน่งปิดทองพระ ตำแหน่งไหนถึงดี ช่วยให้ชีวิตรุ่งเรืองทั้งชาตินี้ และชาติหน้า

คุณรู้ไหมว่า ปิดทองพระนั้นตำแหน่งไหนดี และแต่ละตำแหน่ง บ่งบอกถึงอะไร และการปิดทองที่องค์พระนั้น

ยังเป็นคติธรรมที่มีจุดมุ่งหมาย ให้พุทธศาสนิกชน รวมถึงผู้ที่ศรัทธาสนใจ ในพระพุทธศาสนาอีกด้วย

1. ปิดทองที่พระพักตร์ (ใบหน้า)

ขององค์พระพุทธรูป เชื่อว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน และชีวิตรุ่งเรือง

2. ปิดทองที่พระอุทร (ท้อง)

เชื่อว่าจะส่งผลให้ร่ำรวย มีกินมีใช้ พรั่งพร้อมไปด้วยทรัพย์สินเงินทอง อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทอง

3. ปิดทองที่พระนาที (สะดือ)

เชื่อว่าผู้นั้นจะไม่เจอกับความอดอยากตลอดทั้งชีวิต ไม่รู้จักคำว่าอด มีความสมบุรณ์ไปด้วยทรัพย์สิน มีเงินมีทองใช้ตลอดชีวิต

4. ปิดทองที่พระเศียร (ศีรษะ)

เชื่อว่าจะทำให้สติปัญญาความจำเป็นเลิศ มีความจำเป็นเลิศ การเรียนดี

ฝ่าฝันอุปสรรคในชีวิตไปได้โดยดี สาม า รถแก้ไขปัญหาชีวิตได้ตลอด

5. ปิดทองที่พระอุระ (หน้าอก)

เชื่อว่าทำให้มีสง่าราศีเป็นที่ถูกใจของผู้คน ใครเห็นต่างชื่นชอบ เป็นที่รักใคร่ของผู้คน โดดเด่น ต้องตา ต้องใจ

6. ปิดทองที่พระหัตถ์ (มือ)

เชื่อว่าทำให้เป็นคนมีอำนาจ มีบารมีสูงส่ง เป็นที่น่ายกย่อง ผู้คนเคารพยำเกรง

7. ปิดทองที่พระบาท (เท้า)

เชื่อว่าจะสมบูรณ์ไปด้วยที่พักอาศัยและพาหนะ มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่งคั่ง

8. ปิดทองที่บริเวณหลังองค์พระพุทธรูป (ด้านหลัง)

เชื่อว่าถ้าจะให้การปิดทององค์พระทั้งหมดสมบูรณ์จะต้องปิด ที่ด้านหลังด้วย และเชื่ออีกว่าหากปิดทององค์พระ

ได้ทั่วทั้งองค์ในชาตินี้จะทำให้ไม่ว่าภพชาติต่อไป ชาติไหนก็จะมีผิวพรรณผ่องใส งดงามมีสง่าราศี

9. ปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์

มีความเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับการมีอาชีพ หรือหน้าที่การงานให้มั่นคง แต่ส่วน “การปิดทองหลังพระ” เป็นภาษิตที่มีความเชื่อว่า

ถ้าจะให้พระองค์นึงมีความสวยงาม และสมบูรณ์ก็ให้ปิดทองทั้งหมดรวมไปถึง ปิดที่ด้านหลังด้วย และควรอธิฐานเวลาปิดทององค์พระ ดังนี้

“ด้วยอานิสงส์แห่งการปิดทองนี้ ขอให้ข้าพเจ้า ได้เติมเต็มสิ่งดีๆ ที่ยังไม่เต็มให้บริบูรณ์”

ถ้าพบว่าพระพุทธรูปมีการปิดทองเต็มองค์จนแน่นแล้ว ก็ปิดทองทับทองของคนอื่นลงไป

แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า “การใดใดที่เป็นสิ่งดีงาม ที่สมบูรณ์แล้ว ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปอีก ด้วยเถิด